Energetisch werken

Luisterende zacht werkende handen

Energetische werk

Bij het energetisch werken wordt er gewerkt met subtiele energie. Energie is een ruim begrip, want alles bestaat uit (zichtbare en ‘onzichtbare’) energie. Bij energetisch werk wordt er vanuit gegaan dat mensen een energieveld hebben (ook wel bekend als aura), energiecentra en energiebanen (zoals de chakra’s en meridianen) waar energie doorheen stroomt. Dit energetisch systeem staat in verbinding met het hele menszijn; het fysieke lichaam, de emoties, gevoelens en dergelijke.

Wanneer de energie vrij kan stromen, voel je je meestal goed, gezond, in evenwicht; je zit lekker in je vel. Wanneer er iets gebeurt waardoor je uit evenwicht raakt en/of wanneer je stress, spanning, trauma’s, emoties e.d. niet goed kunt verwerken kan dit vastgezet worden in het lichaam en het gehele energiesysteem. Er ontstaat een blokkade. Wanneer er een blokkade is, kan de energie niet meer (goed) doorstromen; de energiestroom wordt belemmert waardoor er op den duur klachten kunnen ontstaan.

Bij het energetisch werk wordt er met behulp van helder waarnemen gekeken en gezocht naar de oorsprong van de blokkade en klacht en wat het jou wil vertellen, zodat er op een diepgaand niveau heling plaats kan vinden. 


Warmte, vertraging en liefdevolle echte aandacht is helend
Het helpt de ziel weer te verbinden met het lichaamAfstemming op de laag van de ziel

Met mijn sensitiviteit en invoelend vermogen, en vanuit de verbinding met mijzelf en mijn intuïtie, ondersteun en begeleid ik jou vanuit mijn hart en ziel in jouw proces. Vanuit afstemming, het intunen op jou, maak ik contact met jou op zielsniveau en neem ik waar wat jij mij laat zien en wat zich aandient, waarmee ik jou begeleid. Op deze wijze kijken we naar hulpvragen, thema’s en klachten en gaan we hiermee aan de slag.

Luisterende zacht werkende handen

Met mijn handen die luisterend aanwezig zijn, zacht werken en aanraken wordt de energie in beweging gebracht. Er wordt waargenomen wat er in het lichaam en in de energie gebeurt en wat er nu nodig is. Samen gaan we voelen waar de energie in het lichaam stroomt, waar het blokkeert en waar er weinig of geen contact en verbinding is.

Mijn handen volgen en met zachte liefdevolle aanrakingen nodig ik jou uit om weer aanwezig te zijn, om weer verbinding en contact te maken en nodig ik jou uit ruimte te geven om los te kunnen laten en (helende) energie te laten stromen. 

Liefdevolle echte aandacht en aanraking

Met liefdevolle echte aandacht kijken en voelen we wat er speelt, wat gezien wil worden, wat aandacht vraagt, wat losgelaten wil en mag worden, wat heling vraagt en wat er nu nodig is.

Echte aandacht en liefdevol contact en aanraken opent, is uitnodigend en helend. Het brengt de energie in beweging en geeft ruimte om dat wat er is en zich aandient liefdevol en met een vriendelijke zacht blik tegemoet te treden. Hierdoor kan zichtbaar worden wat er nu speelt, hoe het nu met jou gaat en wat er nu nodig is. Vanuit een diepere laag opent zich een nieuw perspectief waardoor zichtbaar en voelbaar kan worden wat gezien, gehoord, erkent, losgelaten en geheeld mag worden.

Met rakende woorden en zachte luisterende uitnodigende handen
wordt de energie als vanzelf in beweging gebracht
en mag je weer thuiskomen bij jezelf

Healing

Een healing is het werken met energie waarbij het grofweg gaat over het in evenwicht brengen van jouw energie en deze weer en meer in overeenstemming brengen met jezelf. Een healing ondersteunt de doorstroming van energie (het vrij te kunnen stromen van de energie), bied ruimte aan de eigen (helende) energiestroom en stimuleert het zelfhelend vermogen. 

Bij een healing kun je bijvoorbeeld denken aan het ondersteunen en stimuleren van het helen van blokkades, het schoonmaken, verhelderen en in balans brengen van het energiesysteem en het loslaten van oude energie, spanning, belemmerende energie en het loslaten van energie van anderen. Ook kan er energie worden toegevoegd en kan er helende energie worden gestuurd.

Bij een healing wordt energie doorgegeven en begeleidt met de handen, dit kan met aanraking zijn maar ook op afstand van lichaam (in het energieveld) plaatsvinden. Bij een healing lig je op de behandeltafel (gekleed) of zit je op een stoel.

Een healing is een zachte subtiele liefdevolle en krachtige wijze. Het voelt heel zacht aan, maar het kan ook als heel intens ervaren worden. Een healing geeft vaak een gevoel van thuiskomen en kan veel rust en ontspanning geven. 

Energetisch werken

Luisterende zacht werkende handen

Energetische werken

Bij het energetisch werken wordt er gewerkt met subtiele energie. Energie is een ruim begrip, want alles bestaat uit (zichtbare en ‘onzichtbare’) energie. Bij energetisch werk wordt er vanuit gegaan dat mensen een energieveld hebben (ook wel bekend als aura), energiecentra en energiebanen (zoals de chakra’s en meridianen) waar energie doorheen stroomt. Dit energetisch systeem staat in verbinding met het hele menszijn; fysieke lichaam, de emoties, gevoelens en dergelijke.

Wanneer de energie vrij kan stromen, voel je je meestal goed, gezond, in evenwicht; je zit lekker in je vel. Wanneer er iets gebeurt waardoor je uit evenwicht raakt en/of wanneer je stress, spanning, trauma’s, emoties e.d. niet goed kunt verwerken kan dit vastgezet worden in het lichaam en het gehele energiesysteem. Er ontstaat een blokkade. Wanneer er een blokkade is, kan de energie niet meer (goed) doorstromen; de energiestroom wordt belemmert waardoor er op den duur klachten kunnen ontstaan.

Bij het energetisch werk wordt er met behulp van helder waarnemen gekeken en gezocht naar de oorsprong van de blokkade en klacht en wat het jou wil vertellen, zodat er op een diepgaand niveau heling plaats kan vinden. 

Afstemming op de laag van de ziel

Afstemming op de laag van de ziel

Met mijn sensitiviteit en invoelend vermogen, en vanuit de verbinding met mijzelf en mijn intuïtie, ondersteun en begeleid ik jou vanuit mijn hart en ziel in jouw proces. Vanuit afstemming, het intunen op jou, maak ik contact met jou op zielsniveau en neem ik waar wat jij mij laat zien en wat zich aandient, waarmee ik jou begeleid. Op deze wijze kijken we naar hulpvragen, thema’s en klachten en gaan we hiermee aan de slag.

Luisterende zacht werkende handen

Met mijn handen die luisterend aanwezig zijn, zacht werken en aanraken wordt de energie in beweging gebracht. Er wordt waargenomen wat er in het lichaam en in de energie gebeurt en wat er nu nodig is. Samen gaan we voelen waar de energie in het lichaam stroomt, waar het blokkeert en waar er weinig of geen contact en verbinding is.

Mijn handen volgen en met zachte liefdevolle aanrakingen nodig ik jou uit om weer aanwezig te zijn, om weer verbinding en contact te maken en nodig ik jou uit ruimte te geven om los te kunnen laten en (helende) energie te laten stromen. 

Liefdevolle echte aandacht en aanraking

Met liefdevolle echte aandacht kijken en voelen we wat er speelt, wat gezien wil worden, wat aandacht vraagt, wat losgelaten wil en mag worden, wat heling vraagt en wat er nu nodig is.

Echte aandacht en liefdevol contact en aanraken opent, is uitnodigend en helend. Het brengt de energie in beweging en geeft ruimte om dat wat er is en zich aandient liefdevol en met een vriendelijke zacht blik tegemoet te treden. Hierdoor kan zichtbaar worden wat er nu speelt, hoe het nu met jou gaat en wat er nu nodig is. Vanuit een diepere laag opent zich een nieuw perspectief waardoor zichtbaar en voelbaar kan worden wat gezien, gehoord, erkent, losgelaten en geheeld mag worden.

Healing

Healing ondersteund het proces van heling, het opnieuw vinden van evenwicht en het weer in contact en verbinding komen met wie je werkelijk bent. 

Een healing is het werken met energie waarbij het grofweg gaat over het in evenwicht brengen van jouw energie en deze weer en meer in overeenstemming brengen met jezelf. Een healing ondersteund de doorstroming van energie (het vrij te kunnen stromen van de energie), bied ruimte aan de eigen (helende) energiestroom en stimuleert het zelfhelend vermogen. 

Bij een healing kun je bijvoorbeeld denken aan het ondersteunen en stimuleren van het helen van blokkades, het schoonmaken, verhelderen en in balans brengen van het energiesysteem en het loslaten van oude energie, spanning, belemmerende energie en het loslaten van energie van anderen. Ook kan er energie worden toegevoegd en kan er helende energie worden gestuurd.

Bij een healing wordt energie doorgegeven en begeleidt met de handen, dit kan met aanraking zijn maar ook op afstand van lichaam (in het energieveld) plaatsvinden. Bij een healing lig je op de behandeltafel (gekleed) of zit je op een stoel.

Een healing is een zachte subtiele liefdevolle en krachtige wijze. Het voelt heel zacht aan, maar het kan ook als heel intens ervaren worden. Een healing geeft vaak een gevoel van thuiskomen en kan veel rust en ontspanning geven. 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?