Tarieven & Vergoedingen kinderen

Tarieven kinderen

Voor de eerste ontmoeting (intake) plan ik 75 minuten, het tarief hiervoor is €70.
Komt uw kind daarna in behandeling bij Praktijk Evoli? Dan betaalt u voor de eerste sessie €45.  

Wilt u eerst een kort (gratis) telefonisch oriëntatie gesprek, dat kan!
Neem gerust contact met mij op.

.

Eerste ontmoeting

75 minuten

€70

.

.

Beeldende therapie

45 minuten
60 minuten
75 minuten
90 minuten

€65
€75
€90
€105

.

Lichaamswerk / Energiewerk

60 minuten

€65

Annuleren of verzetten van een afspraak kan tot 24 uur voor de afspraak, binnen 24 uur voor de afspraak wordt de behandeling in rekening gebracht. Het niet nakomen van een afspraak wordt ook in rekening gebracht.

Vergoedingen

Beeldende therapie

(Lichaamsgerichte) Beeldende therapie komt in aanmerking voor vergoeding. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden (klik voor meer informatie): 

Beeldende therapie, een vorm van vaktherapie valt onder de alternatieve / complementaire zorg en kan deels vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Of en hoeveel de beeldende therapie vergoed wordt hangt af van uw eigen zorgverzekering. Tussen de diverse zorgverzekeraars en polissen zitten namelijk grote verschillen. Raadpleeg van te voren uw eigen polis.

Wanneer uw kind in behandeling is bij een big-geregistreerd psychiater, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog of een verpleegkundig specialist GGZ, kan er een DBC geopend worden waarin een vaktherapeut aangewezen mag worden als medebehandelaar. Dit betekent dat vaktherapie (zoals beeldende therapie) vanuit de basisverzekering vergoed wordt.

Vergoeding voor vaktherapie via de gemeente kan via een PGB (PersoonsGebonden Budget). 

De gemeente geeft een beschikking ‘individuele voorziening’ (PGB) waarmee ouders zelf vaktherapie kunnen inkopen. Ouders kunnen aannemelijk maken dat andere Zorg in Natura niet passend is en vaktherapie noodzakelijk is. De vaktherapeut stelt met ouders een SVB-overeenkomst op, en stuurt ouders de factuur. Ouders sturen de factuur naar de SVB, die de vaktherapeut rechtstreeks uitbetaalt. 

Voor meer informatie zie: de rijksoverheid en de SVB

Scholen hebben in het kader van passend onderwijs budget om kinderen binnen de school zelf zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Een school kan ervoor kiezen budget in te zetten voor vaktherapie. Op basis van dit budget kan een vaktherapeut in dienst werken van de school of op ZZP/freelance- basis.
Informeer bij de school van uw kind naar de mogelijkheden.

Wanneer u de behandeling zelf betaalt kunt u de gemaakte zorgkosten aan het einde van het jaar op de belastingaangifte opvoeren onder de bijzondere ziektekosten. Hierdoor kunt u, mits de drempel gehaald, een deel van de gemaakte kosten via de belastingaangifte terug krijgen.
Voor meer informatie zie de Belastingdienst

Praktijk Evoli is lid van

RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

VBAG, Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze

FVB, Federatie Vaktherapeutische Beroepen

NVBT, Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie

Geregistreerd vaktherapeut, in het Register Vaktherapie

Vergoedingen

Lichaamswerk / Energiewerk

Energetisch en lichaamswerk kunnen geïntegreerd worden in de beeldende therapie, de behandeling kan dan in aanmerkingen komen voor vergoeding, zie hierboven.

Wilt u één of meerdere behandelingen energetisch lichaamswerk zonder (lichaamsgerichte) beeldende therapie, dat kan natuurlijk ook. Dit wordt helaas opzichzelfstaand niet vergoed. 

Tarieven

&

Vergoedingen kinderen

Tarieven kinderen

Voor de eerste ontmoeting (intake) plan ik 75 minuten, het tarief hiervoor is €70.
Komt uw kind daarna in behandeling bij Praktijk Evoli? Dan betaalt u voor de eerste sessie €45.  

Wilt u eerst een kort (gratis) telefonisch oriëntatie gesprek, dat kan! Neem gerust contact met mij op.

Annuleren of verzetten van een afspraak kan tot 24 uur voor de afspraak, binnen 24 uur voor de afspraak wordt de behandeling in rekening gebracht. Het niet nakomen van een afspraak wordt ook in rekening gebracht.

Vergoedingen

Beeldende therapie

(Lichaamsgerichte) Beeldende therapie komt in aanmerking voor vergoeding. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden (klik voor meer informatie): 

Beeldende therapie, een vorm van vaktherapie valt onder de alternatieve / complementaire zorg en kan deels vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Of en hoeveel de beeldende therapie vergoed wordt hangt af van uw eigen zorgverzekering. Tussen de diverse zorgverzekeraars en polissen zitten namelijk grote verschillen. Raadpleeg van te voren uw eigen polis.

Wanneer uw kind in behandeling is bij een big-geregistreerd psychiater, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog of een verpleegkundig specialist GGZ, kan er een DBC geopend worden waarin een vaktherapeut aangewezen mag worden als medebehandelaar. Dit betekent dat vaktherapie (zoals beeldende therapie) vanuit de basisverzekering vergoed wordt.

Vergoeding voor vaktherapie via de gemeente kan via een PGB (PersoonsGebonden Budget). 

De gemeente geeft een beschikking ‘individuele voorziening’ (PGB) waarmee ouders zelf vaktherapie kunnen inkopen. Ouders kunnen aannemelijk maken dat andere Zorg in Natura niet passend is en vaktherapie noodzakelijk is. De vaktherapeut stelt met ouders een SVB-overeenkomst op, en stuurt ouders de factuur. Ouders sturen de factuur naar de SVB, die de vaktherapeut rechtstreeks uitbetaalt. 

Voor meer informatie zie: de rijksoverheid en de SVB

Scholen hebben in het kader van passend onderwijs budget om kinderen binnen de school zelf zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Een school kan ervoor kiezen budget in te zetten voor vaktherapie. Op basis van dit budget kan een vaktherapeut in dienst werken van de school of op ZZP/freelance- basis.
Informeer bij de school van uw kind naar de mogelijkheden.

Wanneer u de behandeling zelf betaalt kunt u de gemaakte zorgkosten aan het einde van het jaar op de belastingaangifte opvoeren onder de bijzondere ziektekosten. Hierdoor kunt u, mits de drempel gehaald, een deel van de gemaakte kosten via de belastingaangifte terug krijgen.
Voor meer informatie zie de Belastingdienst

Praktijk Evoli is lid van

RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

VBAG, Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze

FVB, Federatie Vaktherapeutische Beroepen

NVBT, Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie

Geregistreerd vaktherapeut, in het Register Vaktherapie

Vergoedingen

Lichaamswerk / Energiewerk

Energetisch en lichaamswerk kunnen geïntegreerd worden in de beeldende therapie, de behandeling kan dan in aanmerkingen komen voor vergoeding, zie hierboven.

Wilt u één of meerdere behandelingen energetisch lichaamswerk zonder (lichaamsgerichte) beeldende therapie, dat kan natuurlijk ook. Dit wordt helaas opzichzelfstaand niet vergoed. 

Heeft u vragen, wilt u graag meer informatie of een afspraak maken? 

Heeft u vragen, wilt u graag meer informatie of een afspraak maken?

Heeft u vragen, wilt u graag meer informatie of een afspraak maken?