Tarieven & Vergoedingen

Tarieven volwassenen

Voor de eerste ontmoeting (kennismaking) plan ik 75 minuten, het tarief hiervoor is €75.
Komt u daarna in behandeling bij Praktijk Evoli? Dan betaalt u voor de eerste sessie  €45.  

Wilt u eerst een kort (gratis) telefonisch oriëntatie gesprek, dat kan!
Neem gerust contact met mij op.

.

Eerste ontmoeting

75 minuten

€75

.

.

Beeldende therapie

45 minuten
60 minuten
75 minuten
90 minuten

€65
€80
€95
€110

Vergoeding mogelijk

.

Lichaamswerk / Energiewerk

60 minuten
90 minuten

€70
€90

Geen vergoeding mogelijk

Annuleren of verzetten van een afspraak kan tot 24 uur voor de afspraak, binnen 24 uur voor de afspraak wordt de behandeling in rekening gebracht. Het niet nakomen van een afspraak wordt ook in rekening gebracht.

Tarieven kinderen

Voor de eerste ontmoeting (kennismaking) plan ik 75 minuten, het tarief hiervoor is €70.
Komt u daarna in behandeling bij Praktijk Evoli? Dan betaalt u voor de eerste sessie  €45.  

Wilt u eerst een kort (gratis) telefonisch oriëntatie gesprek, dat kan!
Neem gerust contact met mij op.

.

Eerste ontmoeting

75 minuten

€70

.

.

Beeldende therapie

45 minuten
60 minuten
75 minuten
90 minuten

€65
€75
€90
€105

Vergoeding mogelijk

.

Lichaamswerk / Energiewerk

60 minuten

€65

Geen vergoeding mogelijk

Annuleren of verzetten van een afspraak kan tot 24 uur voor de afspraak, binnen 24 uur voor de afspraak wordt de behandeling in rekening gebracht. Het niet nakomen van een afspraak wordt ook in rekening gebracht.

Vergoedingen volwassenen

Beeldende therapie

(Lichaamsgerichte) Beeldende therapie komt in aanmerking voor vergoeding. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden (klik voor meer informatie): 

Beeldende therapie, een vorm van vaktherapie valt onder de alternatieve / complementaire zorg en kan deels vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Of en hoeveel de beeldende therapie vergoed wordt hangt af van uw eigen zorgverzekering. Tussen de diverse zorgverzekeraars en polissen zitten namelijk grote verschillen. Raadpleeg van te voren uw eigen polis.

Voor studenten aan hogescholen en universiteiten bestaan er mogelijkheden om therapievergoedingen te krijgen. De student kan dit zelf navragen bij de schooldecaan. 

Wanneer u in behandeling bent bij een BIG-registreerde psychiater, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profiel KNMG, klinisch geriater, verpleegkundig specialist GGZ en GZ-psycholoog, kan er een DBC geopend worden waarin een vaktherapeut aangewezen mag worden als medebehandelaar. Dit betekend dat vaktherapie (zoals beeldende therapie) vanuit de basisverzekering vergoed wordt. Informeer bij uw behandelaar naar de mogelijkheden.

Vergoeding voor vaktherapie via de gemeente kan via de Wlz (Wet Langdurige Zorg), SVB (Sociale Verzekeringsbank), PGB (PersoonsGebonden Budget) of de WMO (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling).
Voor meer informatie zie: 

Wlz en zorgwijzer
SVB en zorgwijzer
PGB en zorgwijzer
WMO en zorgwijzer

Wanneer u een uitkering heeft via het UWV is het in sommige gevallen ook mogelijk om  een vergoeding te vragen onder de noemer van ‘reintegratietherapie’. Dit moet u zelf aanvragen.

Wanneer u een minimuminkomen heeft en wanneer de zorgverzekering de therapie niet meer vergoed kan men een aanvraag doen bij de bijstand (met name als de therapie de kans op betaald werk vergroot). Hiervoor is een medische verklaring van de huisarts nodig!

In het geval van een arbeid gerelateerde problematiek kunt u een beroep doen op uw werkgever. U kan dit aanvragen via de werkgever of bedrijfsarts.

Uitkering via Schadefonds Geweldsmisdrijven: o.a. bij diefstal met geweld, straatroof, bedreiging met een wapen, mishandeling, huiselijk geweld, maar ook een zedenmisdrijf of incest.
Kijk voor meer informatie op Schadefonds 

Wanneer u te weinig middelen heeft, bijv. als u in de bijstand zit en/of schulden heeft, kan er een beroep worden gedaan op het noodfonds in de betreffende gemeente.  Of er vergoeding wordt toegekend en hoe hoog deze vergoeding is, is afhankelijk van uw situatie.
U kunt zelf een beroep doen op het noodfonds bij uw gemeente. 

 

Naast het noodfonds hebben sommige gemeentes ook stichtingen die mensen helpen die weinig of geen financiële armslag hebben. De Dullertstichting in Arnhem is hier een voorbeeld van. 

Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een vergoeding door stichting Reformatorisch Meldpunt seksueel misbruik. Voor meer informatie klik hier.

Wanneer u de behandeling zelf betaald kunt u de gemaakte zorgkosten aan het einde van het jaar op de belastingaangifte opvoeren onder de bijzondere ziektekosten. Hierdoor kunt u, mits de drempel gehaald, een deel van de gemaakte kosten via de belastingaangifte terug krijgen.
Voor meer informatie zie de Belastingdienst

Praktijk Evoli is lid van

RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

VBAG, Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze

FVB, Federatie Vaktherapeutische Beroepen

NVBT, Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie

Geregistreerd vaktherapeut, in het Register Vaktherapie

Lichaamswerk / Energiewerk

Energetisch lichaamswerk kan geïntegreerd worden in de (lichaamsgerichte) beeldende therapie, de behandeling kan dan in aanmerkingen komen voor vergoeding, zie hierboven.

Wilt u één of meerdere behandelingen energetisch lichaamswerk zonder (lichaamsgerichte) beeldende therapie, dat kan natuurlijk ook. Dit wordt helaas opzichzelfstaand niet vergoed. 

Vergoedingen kinderen

Beeldende therapie

(Lichaamsgerichte) Beeldende therapie komt in aanmerking voor vergoeding. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden (klik voor meer informatie): 

Beeldende therapie, een vorm van vaktherapie valt onder de alternatieve / complementaire zorg en kan deels vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Of en hoeveel de beeldende therapie vergoed wordt hangt af van uw eigen zorgverzekering. Tussen de diverse zorgverzekeraars en polissen zitten namelijk grote verschillen. Raadpleeg van te voren uw eigen polis.

Wanneer uw kind in behandeling is bij een big-geregistreerd psychiater, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog of een verpleegkundig specialist GGZ, kan er een DBC geopend worden waarin een vaktherapeut aangewezen mag worden als medebehandelaar. Dit betekend dat vaktherapie (zoals beeldende therapie) vanuit de basisverzekering vergoed wordt. Informeer bij uw behandelaar naar de mogelijkheden.

Vergoeding voor vaktherapie via de gemeente kan via een PGB (PersoonsGebonden Budget). 

De gemeente geeft een beschikking ‘individuele voorziening’ (PGB) waarmee ouders zelf vaktherapie kunnen inkopen. Ouders kunnen aannemelijk maken dat andere Zorg in Natura niet passend is en vaktherapie noodzakelijk is. De vaktherapeut stelt met ouders een SVB-overeenkomst op, en stuurt ouders de factuur. Ouders sturen de factuur naar de SVB, die de vaktherapeut rechtstreeks uitbetaalt. 

Voor meer informatie zie: de rijksoverheid en de SVB

Scholen hebben in het kader van passend onderwijs budget om kinderen binnen de school zelf zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Een school kan ervoor kiezen budget in te zetten voor vaktherapie. Op basis van dit budget kan een vaktherapeut in dienst werken van de school of op ZZP/freelance- basis.
Informeer bij de school van uw kind naar de mogelijkheden.

Wanneer u de behandeling zelf betaald kunt u de gemaakte zorgkosten aan het einde van het jaar op de belastingaangifte opvoeren onder de bijzondere ziektekosten. Hierdoor kunt u, mits de drempel gehaald, een deel van de gemaakte kosten via de belastingaangifte terug krijgen.
Voor meer informatie zie de Belastingdienst

Praktijk Evoli is lid van

RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

VBAG, Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze

FVB, Federatie Vaktherapeutische Beroepen

NVBT, Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie

Geregistreerd vaktherapeut, in het Register Vaktherapie

Lichaamswerk / Energiewerk

Energetisch lichaamswerk kan geïntegreerd worden in de (lichaamsgerichte) beeldende therapie, de behandeling kan dan in aanmerkingen komen voor vergoeding, zie hierboven.

Wilt u één of meerdere behandelingen energetisch lichaamswerk zonder (lichaamsgerichte) beeldende therapie, dat kan natuurlijk ook. Dit wordt helaas opzichzelfstaand niet vergoed. 

Tarieven

&

Vergoedingen

Tarieven volwassenen

Voor de eerste ontmoeting (kennismaking) plan ik 75 minuten, het tarief hiervoor is €75.
Komt u daarna in behandeling bij Praktijk Evoli? Dan betaalt u voor de eerste sessie  €45.  

Wilt u eerst een kort (gratis) telefonisch oriëntatie gesprek, dat kan!
Neem gerust contact met mij op.

Eerste ontmoeting…. tabel kan hier iniet in….

Annuleren of verzetten van een afspraak kan tot 24 uur voor de afspraak, binnen 24 uur voor de afspraak wordt de behandeling in rekening gebracht. Het niet nakomen van een afspraak wordt ook in rekening gebracht.

Eerste ontmoeting

Voor de eerste ontmoeting plan ik 75 minuten, het tarief hiervoor is €70.

Wilt u eerst een kort oriëntatie gesprek hebben, dat kan! Neem gerust contact met me op.

Behandeling

De behandeling duurt meestal één uur, in overleg kan dit langer of korter zijn.

90 minuten      €110
75 minuten      €95  
60 minuten     €80  
45 minuten      €65  

Na de behandeling is er de mogelijkheid om te rusten. Dit is bij de prijs inbegrepen, de tijdsduur zal hiermee verlengt worden, bijvoorbeeld: behandeling van 60 minuten zal dan ±80 minuten zijn en kost €80. 

Annuleren of verzetten van een afspraak kan tot 24 uur voor de afspraak, binnen 24 uur voor de afspraak wordt de behandeling in rekening gebracht. Het niet nakomen van een afspraak wordt ook in rekening gebracht.

Vergoedingen

Momenteel is er nog geen vergoeding mogelijk, hier ben ik wel mee bezig.

Heeft u vragen, wilt u graag meer informatie of een afspraak maken? 

Heeft u vragen, wilt u graag meer informatie of een afspraak maken?

Heeft u vragen, wilt u graag meer informatie of een afspraak maken?