Systemisch werk en opstellingen

Iedereen op de plek waar hij hoort, geeft een diep evenwicht in het systeem

Systemisch werken

Alles heeft zijn plaats
het water van de rivier
de oevers ernaast.

– J. Kruit –

Systemisch werken is een methode die er vanuit gaat dat iedereen onderdeel is van systemen en we daarop mee resoneren. Er zijn verschillende soorten systemen, zoals het familiesysteem, werk, school/studie, land, maatschappij, cultuur en dergelijke.

Het systemisch werken gaat uit van een bepaalde grondorde. Wanneer iedereen op de juiste plek staat en erkend wordt kan de energie in het systeem vrij stromen.  Wanneer deze grondordening verstoort raakt binnen het systeem ontstaan er dynamieken. Deze dynamieken maken dat we ons op een bepaalde manier gedragen, hoe we ons voelen, wat we doen en laten. De dynamieken hebben een onontkoombare invloed op het functioneren binnen jouw familiesysteem en in andere systemen en relaties waarvan je deel uit maakt. Zo ontstaan er thema’s en patronen die je in veel situaties tegen kunt komen.

Het systemisch werken geeft inzicht in deze dynamieken en de daaruit voortkomende belemmeringen, gedragingen, patronen e.d.. Met behulp van opstellingen (een ruimtelijke weergave van een systeem) worden de – onbewuste – dynamieken zichtbaar en met rituelen kan er verandering plaatsvinden en het evenwicht weer herstelt worden. Zo kom je steeds meer in verbinding met jezelf, kom je weer in je eigen kracht te staan en neem je verantwoordelijkheid voor jouw leven.

Het systemisch werken helpt om vanuit een ander perspectief te kijken naar wat je tegenkomt in het leven. Of het nu gaat over fysieke klachten, gevoelens die zich aandienen of thema’s in je leven die telkens terugkeren. Door de inzichten vanuit het systemisch werken kan er een ander perspectief ontstaan en openen zich nieuwe mogelijkheden.

Daar op je eigen plek vind je rust en laat je het jezelf
goed gaan en kan het leven weer ten volle geleefd worden

Systemisch werken bij Praktijk Evoli

Bij Praktijk Evoli wordt er systemisch gewerkt in de vorm van individuele coaching. Dit betekend dat er geen groepsopstellingen worden aangeboden waarbij gewerkt wordt met vraaginbrengers en representanten. Systemisch coachen wordt gedaan met opstellingen met vloerankers, tafelopstellingen met poppetjes, opstellingen in de natuur en systemisch lichaamswerk (zie hieronder). 

Voor wie?

Alhoewel onze familiegeschiedenis invloed heeft op wie we zijn en hoe we functioneren en het ons welzijn kan beïnvloeden, doordat bijvoorbeeld – ongewild – patronen en thema’s doorgegeven worden van generatie op generatie, beperken opstellingen zich niet tot het opstellen van familie. Er zijn verschillende vormen van opstellingen en tal van vraagstukken kunnen opgesteld worden. Of het nu gaat over het gezin van herkomst, werk, relaties, ziekte gezondheid en welzijn, thema’s die je aandacht trekken… opstellingen zijn bijna altijd mogelijk.


Met behulp van opstellingen kunnen eigen vragen, thema’s en klachten worden onderzocht. Het inzetten van opstellingen geeft veelal helderheid en inzicht en daarbij brengt het vaak ook innerlijk en op de laag van de ziel iets in beweging. 

Opstellingen en systemisch werk worden vaak geïntegreerd in de behandeling, maar ook worden er (enkele of meerdere) 
losse sessies systemisch werk aangeboden. Klik hier voor de tarieven.

Kinderen

Wanneer kinderen niet lekker in hun vel zitten of moeilijk gedrag vertonen is dit vaak een spiegel naar de ouders. Daarbij horen kinderen ook bij het familiesysteem en resoneren ook zij mee op de familiegeschiedenis en dynamieken die er al zijn en ontstaan. Door met ouders systemisch te werken m.b.v. opstellingen kunnen ook bij kinderen problemen verminderen of verdwijnen. Wanneer ouders in de spiegel kijken en aan zichzelf werken en de nodige handvatten krijgen, kan het met hun kinderen beter gaan.  

Opstellen met kinderen zelf geeft veel inzicht in wat er in het gezin van herkomst gebeurt en/of geeft het inzicht in de klacht / hulpvraag van het kind en van de ouders over het kind.

Werken met het Grote Veld en op de laag van de Ziel
Daar wordt het onzichtbare voelbaar en begrepen in de diepte van jouw wezen

Het Roepen van de Ziel

Systemisch werken via het Lichaam

Een verbijzondering van systemisch werken is het systemisch werken via het lichaam en het roepen van de ziel, een methode ontwikkeld door Connie van der Arend. Het systemisch werken via het lichaam en het roepen van de ziel is een combinatie van lichaamswerk en systemisch werk. Door te werken met het grote veld en aan te raken op de laag van de ziel kan energie als vanzelf in beweging komen. Het werkt diep door in het celgeheugen van het lijf en kan grote veranderingen teweeg brengen. 

Wezenlijk contact en de ziel uitnodigen het lichaam weer te bewonen

Wanneer er geen of moeilijk contact is met het lichaam of delen in het lichaam, bewonen we ons lijf niet helemaal. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je iets hebt meegemaakt wat je niet goed hebt kunnen verwerken waardoor de ziel zich teruggetrokken heeft uit het lichaam. Ook herinneringen vanuit de jeugd of vanuit het familiesysteem zijn opgeslagen in het lichaam en hebben invloed op hoe jij jouw lijf bewoont. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je trauma’s of klachten meedraagt van jouw (voor)ouders, of dat je nog beweegt op herinneringen uit de jeugd. Dit is van invloed op jouw fysiek, emotioneel functioneren en welbevinden.

Vanuit systemisch perspectief kun je ervaren of dat wat je bij je draagt van persoonlijke aard is of dat je het draagt voor jouw familiesysteem.

Het roepen van de ziel en lichaamsgericht systemisch werken op de laag van de ziel helpt om weer thuis te komen en je lijf weer te bewonen. Liefdevol contact en aanraken biedt veiligheid om dat wat er is met compassie tegemoet te treden en te helen. Het nodigt je uit om vanuit het hier en nu blokkades te helen, energie weer te laten stromen en je eigen plek aan te nemen in jouw familiesysteem. 

Met rakende woorden en zachte luisterende uitnodigende handen
wordt de energie als vanzelf in beweging gebracht
en mag je weer thuiskomen bij jezelf

Systemisch werk & Opstellingen

Iedereen op de plek waar hij hoort, geeft een diep evenwicht in het systeem​

Systemisch werken

Alles heeft zijn plaats
het water van de rivier
de oevers ernaast.

– J. Kruit –

Systemisch werken is een methode die er vanuit gaat dat iedereen onderdeel is van systemen en we daarop mee resoneren. Er zijn verschillende soorten systemen, zoals het familiesysteem, werk, school/studie, land, maatschappij, cultuur en dergelijke.

Het systemisch werken gaat uit van een bepaalde grondorde. Wanneer iedereen op de juiste plek staat en erkend wordt kan de energie in het systeem vrij stromen.  Wanneer deze grondordening verstoort raakt binnen het systeem ontstaan er dynamieken. Deze dynamieken maken dat we ons op een bepaalde manier gedragen, hoe we ons voelen, wat we doen en laten. De dynamieken hebben een onontkoombare invloed op het functioneren binnen jouw familiesysteem en in andere systemen en relaties waarvan je deel uit maakt. Zo ontstaan er thema’s en patronen die je in veel situaties tegen kunt komen.

Het systemisch werken geeft inzicht in de dynamieken en de daaruit voortkomende belemmeringen, gedragingen, patronen e.d.. Met behulp van opstellingen (een ruimtelijke weergave van een systeem) worden de – onbewuste – dynamieken zichtbaar en met rituelen kan er verandering plaatsvinden en het evenwicht weer herstelt worden. Zo kom je steeds meer in verbinding met jezelf, kom je weer in je eigen kracht te staan en neem je verantwoordelijkheid voor jouw leven.

Het systemisch werken helpt om vanuit een ander perspectief te kijken naar wat je tegenkomt in het leven. Of het nu gaat over fysieke klachten, gevoelens die zich aandienen of thema’s in je leven die telkens terugkeren. Door de inzichten vanuit het systemisch werken kan er een ander perspectief ontstaan en openen zich nieuwe mogelijkheden.

Daar op je eigen plek vind je rust en laat je het jezelf
goed gaan en kan het leven weer ten volle geleefd worden

Systemisch werken bij Praktijk Evoli

Bij Praktijk Evoli wordt er systemisch gewerkt in de vorm van individuele coaching. Dit betekend dat er geen groepsopstellingen worden aangeboden waarbij gewerkt wordt met vraaginbrengers en representanten. Systemisch coachen wordt gedaan met opstellingen met vloerankers, tafelopstellingen met poppetjes, opstellingen in de natuur en systemisch lichaamswerk (zie hieronder). 

Voor wie?

Alhoewel onze familiegeschiedenis invloed heeft op wie we zijn en hoe we functioneren en het ons welzijn kan beïnvloeden, doordat bijvoorbeeld – ongewild – patronen en thema’s doorgegeven worden van generatie op generatie, beperken opstellingen zich niet tot het opstellen van familie. Er zijn verschillende vormen van opstellingen en tal van vraagstukken kunnen opgesteld worden. Of het nu gaat over het gezin van herkomst, werk, relaties, ziekte gezondheid en welzijn, thema’s die je aandacht trekken… opstellingen zijn bijna altijd mogelijk.

Met behulp van opstellingen kunnen eigen vragen, thema’s en klachten worden onderzocht. Het inzetten van opstellingen geeft veelal helderheid en inzicht en daarbij brengt het vaak ook innerlijk en op de laag van de ziel iets in beweging. 

Opstellingen en systemisch werk worden vaak geïntegreerd in de behandeling, maar ook worden er (enkele of meerdere) 
losse sessies systemisch werk aangeboden. Klik hier voor de tarieven.

Kinderen

Wanneer kinderen niet lekker in hun vel zitten of moeilijk gedrag vertonen is dit vaak een spiegel naar de ouders. Daarbij horen kinderen ook bij het familiesysteem en resoneren ook zij mee op de familiegeschiedenis en dynamieken die er al zijn en ontstaan. Door met ouders systemisch te werken m.b.v. opstellingen kunnen ook bij kinderen problemen verminderen of verdwijnen. Wanneer ouders in de spiegel kijken en aan zichzelf werken en de nodige handvatten krijgen, kan het met hun kinderen beter gaan.  

Opstellen met kinderen zelf geeft veel inzicht in wat er in het gezin van herkomst gebeurt en/of geeft het inzicht in de klacht / hulpvraag van het kind en van de ouders over het kind.

Werken met het Grote Veld en op de laag van de Ziel
Daar wordt het onzichtbare voelbaar en begrepen in de diepte van jouw wezen

Het Roepen van de Ziel

Systemisch werken via het Lichaam

Een verbijzondering van systemisch werken is het systemisch werken via het lichaam en het roepen van de ziel, een methode ontwikkeld door Connie van der Arend. Het systemisch werken via het lichaam en het roepen van de ziel is een combinatie van lichaamswerk en systemisch werk. Door te werken met het grote veld en aan te raken op de laag van de ziel kan energie als vanzelf in beweging komen. Het werkt diep door in het celgeheugen van het lijf en kan grote veranderingen teweeg brengen. 

Wezenlijk contact en de ziel uitnodigen het lichaam weer te bewonen

Wanneer er geen of moeilijk contact is met het lichaam of delen in het lichaam, bewonen we ons lijf niet helemaal. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je iets hebt meegemaakt wat je niet goed hebt kunnen verwerken waardoor de ziel zich teruggetrokken heeft uit het lichaam. Ook herinneringen vanuit de jeugd of vanuit het familiesysteem zijn opgeslagen in het lichaam en hebben invloed op hoe jij jouw lijf bewoont. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je trauma’s of klachten meedraagt van jouw (voor)ouders, of dat je nog beweegt op herinneringen uit de jeugd. Dit is van invloed op jouw fysiek, emotioneel functioneren en welbevinden.

Vanuit systemisch perspectief kun je ervaren of dat wat je bij je draagt van persoonlijke aard is of dat je het draagt voor jouw familiesysteem.

Het roepen van de ziel en lichaamsgericht systemisch werken op de laag van de ziel helpt om weer thuis te komen en je lijf weer te bewonen. Liefdevol contact en aanraken biedt veiligheid om dat wat er is met compassie tegemoet te treden en te helen. Het nodigt je uit om vanuit het hier en nu blokkades te helen, energie weer te laten stromen en je eigen plek aan te nemen in jouw familiesysteem. 

Met rakende woorden en zachte luisterende uitnodigende handen wordt de energie als vanzelf in beweging gebracht en mag je weer thuiskomen bij jezelf

Heeft u vragen, wilt u graag meer informatie of een afspraak maken? 

Heeft u vragen, wilt u graag meer informatie of een afspraak maken?

Heeft u vragen, wilt u graag meer informatie of een afspraak maken?