Lichaamsgericht werken

Het lichaam als kompas en beweging als middel in de weg naar een gezonder evenwicht

Lichaamsgericht werken

Het uitgangspunt bij lichaamsgericht werk is het lichaam. Het lichaam bezit over een enorme wijsheid en weet wat goed voor jou is, wat jij nodig hebt om te helen en wat jij nodig hebt om in een gezonder evenwicht te komen. Het lichaam communiceert met ons middels allerlei (subtiele) signalen en vertelt ons hoe het gaat en hoe we iets ervaren; zij informeert ons over onszelf, onze binnenwereld en de wereld om ons heen.

Wanneer we in contact en verbinding zijn met het lichaam kunnen we de signalen en de wijsheid van het lichaam horen, begrijpen, herkennen en hiernaar handelen. Met als gevolg dat we bijvoorbeeld keuzes maken die bij ons passen. Ook helpt het ons om te kunnen gaan met alles om ons heen (veerkrachtig zijn) en dicht bij jezelf te blijven.

Veel mensen zijn het contact met het lichaam verloren en leven vanuit het hoofd. Samen gaan we de verbinding (weer) maken met het lijf om vervolgens de wijsheid van het lichaam te horen, antwoorden van binnenuit te kunnen ontvangen en te leven vanuit verbinding met je hart; je ware zelf.

We gaan opzoek naar wat jouw lijf jou verteld en je gaat (weer) leren luisteren naar de wijsheid van jouwl ichaam

We gaan in de vertraging en aanwezig zijn bij dat wat er in jouw binnenwereld en lijf gebeurt. Door de oprechte liefdevolle aandacht en aanraking komt er ruimte om weer te voelen, jezelf te ontdekken en in beweging te komen. Tranen mogen stromen, woede mag erkend en ontladen worden, gemis en pijn mogen gevoeld en geheeld worden, spanning mag oplossen, vreugde mag stralen. Je mag jezelf weer ontmoeten en oude overtuigingen loslaten. Je mag nieuwe ervaringen opdoen, belemmerende patronen mogen ontrafelt worden en nieuwe wegen ontdekt.

We gaan contact en verbinding maken met het lichaam en gewaar worden wat er daar gebeurt. Met de aandacht bij het lichaam en vanuit dit contact en deze verbinding met het lijf richten we ons op jouw hulpvraag. Er worden verschillende werkvormen ingezet om op een ervaringsgericht wijze aan de slag te gaan met jouw hulpvraag. Zo wordt er bijvoorbeeld beweging ingezet, aanraking, visualisatie, dialoog, zachte craniosacraal technieken (lees verder), systemische interventies (lees verder) en dergelijke.

In de behandeling nodig ik je uit om te verstillen, te luisteren naar je lichaam, naar jouw binnenwereld en naar je innerlijke wijsheid. Ik nodig ik je uit om in beweging te komen, om weer in jouw lichaam aanwezig te zijn en jezelf te ontmoeten. Zo gaan we op reis en bewegen we naar heling en een gezonder nieuw evenwicht.

Met een luisterend oor naar binnen keren
en je door je lichaam laten leiden. 

Ooit ontsprong ik uit de oorsprong.
Ooit ging ik op reis, om ver weg te gaan van wie ik was.
Maar ergens diep in mij ontstond de kiem van het verlangen,
omdat wat ik gereisd had terug te gaan, naar ooit waar ik ontsprong.
Naar het huis, het hart en uiteindelijk naar de trilling van de ziel.
Mijn ziel

– Inge Schultze –

Het Roepen van de Ziel

Systemisch werken via het Lichaam

Een verbijzondering van lichaamsgericht werken is het roepen van de ziel en systemisch werken via het lichaam.
Het lichaamsgericht systemisch werken helpt om vanuit een ander perspectief te kijken naar wat je tegenkomt in het leven. Of het nu gaat over fysieke klachten, gevoelens die zich aandienen of thema’s in je leven die telkens terugkeren: door de diepere betekenis ervan te kunnen ervaren, openen zich nieuwe mogelijkheden. Vanuit systemisch perspectief kun je hierbij ervaren of dat wat je bij je draagt van persoonlijke aard is of dat je het draagt voor jouw familiesysteem.

Wezenlijk contact en de ziel uitnodigen het lichaam weer te bewonen

Wanneer er geen of moeilijk contact is met het lichaam of delen in het lichaam, bewonen we ons lijf niet helemaal. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je iets hebt meegemaakt wat je niet goed hebt kunnen verwerken waardoor de ziel zich teruggetrokken heeft uit het lichaam. Ook herinneringen vanuit de jeugd of vanuit het familiesysteem zijn opgeslagen in het lichaam en hebben invloed op hoe jij jouw lijf bewoont. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je trauma’s of klachten meedraagt van jouw (voor)ouders, of dat je nog beweegt op herinneringen uit de jeugd. Dit is van invloed op jouw fysiek, emotioneel functioneren en welbevinden.

Het roepen van de ziel en lichaamsgericht systemisch werken op de laag van de ziel helpt om weer thuis te komen en je lijf weer te bewonen. Liefdevol contact en aanraken biedt veiligheid om dat wat er is met compassie tegemoet te treden en te helen. Het nodigt je uit om vanuit het hier en nu blokkades te helen, energie weer te laten stromen en je eigen plek aan te nemen in jouw familiesysteem. 

Met rakende woorden en zachte luisterende uitnodigende handen
wordt de energie als vanzelf in beweging gebracht
en mag je weer thuiskomen bij jezelf

Craniosacraal therapie

Craniosacraal therapie helpt je om je lijf en jezelf te voelen en
in contact te komen met wie je in wezen bent.

Craniosacraal therapie (in het kort Cranio) is een holistische en zachte methode waarbij er gewerkt wordt met het aanraken van het lichaam met zachte subtiele manuele technieken. De aangrijpingspunten binnen Cranio zijn het craniosacraal systeem en het bindweefselsysteem.

Een uitgangspunt binnen craniosacraal therapie is dat het lichamelijk, emotioneel en mentaal welzijn met elkaar in verbinding staat (holistisch). Zo kun je bij Cranio terecht met zowel lichamelijke als ook met emotioneel en psychische hulpvragen. 

In de naam craniosacraal therapie zijn de delen ‘cranium’ (de schedel) en ‘sacrum’ (het heiligbeen) met elkaar verbonden. Hiermee wordt geduid naar het craniosacraal systeem waarmee binnen Cranio gewerkt wordt. Dit systeem omvat de hersenen, het ruggenmerg, de hersen- en ruggenmergvliezen (de dura), het centraal zenuwstelsel en de bottige structuren (van schedel t/m stuitje). Alles is met elkaar verbonden, zo heeft het craniosacraal systeem verbinding met alle andere systemen in het lijf en werkt Cranio ook op deze systemen. Ook werkt Cranio door op andere lagen zoals op de emotionele, psychische en energetische lagen.

Binnen Cranio wordt gewerkt met de fascie (het bindweefsel); een groot netwerk dat door ons hele lichaam gaat en alles met elkaar verbindt. Alle structuren in ons lichaam (organen, botten, spieren, zenuwen, bloedvaten) zijn omhuld door fascie. In de fascie kan spanning zitten wat vele oorzaken kan hebben en grote gevolgen, zowel fysiek, emotioneel als mentaal. 

Met zachte cranio technieken wordt ruimte gegeven aan de fascie om te bewegen en wordt het uitgenodigd te ontspannen, waarbij het zelfherstellend vermogen van het lichaam wordt aangesproken. Een ontspannen fascie geeft ruimte en vrijheid om te bewegen. Het helpt je om lekker in je lijf te zitten en gemakkelijker in de wereld om je heen te bewegen.

Naast spanning, draagt de fascie herinneringen en emoties in zich. Zo kom je ook in contact met de gevoelslaag. Oude pijnlijke onverwerkte herinneringen/ervaringen en emoties kunnen omhoog komen maar ook kunnen verlangens en behoeftes zich laten zien. Naast de noodzaak om dit te beschermen en vast te houden is er ook een wens tot loslaten. Binnen cranio word je ondersteunt om het verlangen van loslaten te volgen. Zo kunnen de onverwerkte herinneringen/ervaringen en emoties alsnog losgelaten en geheeld worden. 

Craniosacraal therapie is gebaseerd op een holistische visie. Beknopt betekent dit dat er geen symptomen of klachten worden behandelt maar de mens als geheel. Lichamelijke klachten hebben vaak een verbinding met het emotioneel en mentaal welzijn en andersom hebben emotionele en mentale klachten ook hun weerslag in het lichaam. Het zijn ‘verstoringen’ die het hele systeem uit evenwicht kunnen brengen. Middels de zachte cranio technieken wordt de wijsheid van het lijf aangesproken en gevolgd, en word je uitgenodigd het evenwicht weer te herstellen. 

 

We gaan versmelten met de fascie en luisteren naar wat het ons te vertellen heeft. 

Voor meer informatie over craniosacraal therapie zie de volgende websites: 

*Ik ben in opleiding tot craniosacraal therapeut

Lichaamsgericht werken is ook geschikt voor kinderen.

Lichaamsgericht werken

Het lichaam als kompas en beweging als middel in de weg naar een gezonder evenwicht

Lichaamsgericht werken

Het uitgangspunt bij lichaamsgericht werk is het lichaam. Het lichaam bezit over een enorme wijsheid en weet wat goed voor jou is, wat jij nodig hebt om te helen en wat jij nodig hebt om in een gezonder evenwicht te komen. Het lichaam communiceert met ons middels allerlei (subtiele) signalen en vertelt ons hoe het gaat en hoe we iets ervaren; zij informeert ons over onszelf, onze binnenwereld en de wereld om ons heen.

Wanneer we in contact en verbinding zijn met het lichaam kunnen we de signalen en de wijsheid van het lichaam horen, begrijpen, herkennen en hiernaar handelen. Met als gevolg dat we bijvoorbeeld keuzes maken die bij ons passen. Ook helpt het ons om te kunnen gaan met alles om ons heen (veerkrachtig zijn) en dicht bij jezelf te blijven.

Veel mensen zijn het contact met het lichaam verloren en leven vanuit het hoofd. Samen gaan we de verbinding (weer) maken met het lijf om vervolgens de wijsheid van het lichaam te horen, antwoorden van binnenuit te kunnen ontvangen en te leven vanuit verbinding met je hart; je ware zelf.

We gaan opzoek naar wat jouw lijf jou verteld en je gaat (weer) leren luisteren naar de wijsheid van jouw lichaam

We gaan in de vertraging en aanwezig zijn bij dat wat er in jouw binnenwereld en lijf gebeurt. Door de oprechte liefdevolle aandacht en aanraking komt er ruimte om weer te voelen, jezelf te ontdekken en in beweging te komen. Tranen mogen stromen, woede mag erkend en ontladen worden, gemis en pijn mogen gevoeld en geheeld worden, spanning mag oplossen, vreugde mag stralen. Je mag jezelf weer ontmoeten en oude overtuigingen loslaten. Je mag nieuwe ervaringen opdoen, belemmerende patronen mogen ontrafelt worden en nieuwe wegen ontdekt.

Met een luisterend oor naar binnen keren
en je door je lichaam laten leiden. 

We gaan contact en verbinding maken met het lichaam en gewaar worden wat er daar gebeurt. Met de aandacht bij het lichaam en vanuit dit contact en deze verbinding met het lijf richten we ons op jouw hulpvraag. Er worden verschillende werkvormen ingezet om op een ervaringsgericht wijze aan de slag te gaan met jouw hulpvraag. Zo wordt er bijvoorbeeld beweging ingezet, aanraking, visualisatie, dialoog, zachte craniosacraal technieken, systemische interventies en dergelijke.

In de behandeling nodig ik je uit om te verstillen, te luisteren naar je lichaam, naar jouw binnenwereld en naar je innerlijke wijsheid. Ik nodig ik je uit om in beweging te komen, om weer in jouw lichaam aanwezig te zijn en jezelf te ontmoeten. Zo gaan we op reis en bewegen we naar heling en een gezonder nieuw evenwicht.

Het Roepen van de Ziel

Systemisch werken via het Lichaam

Een verbijzondering van lichaamsgericht werken is het roepen van de ziel en systemisch werken via het lichaam.
Het lichaamsgericht systemisch werken helpt om vanuit een ander perspectief te kijken naar wat je tegenkomt in het leven. Of het nu gaat over fysieke klachten, gevoelens die zich aandienen of thema’s in je leven die telkens terugkeren: door de diepere betekenis ervan te kunnen ervaren, openen zich nieuwe mogelijkheden. Vanuit systemisch perspectief kun je hierbij ervaren of dat wat je bij je draagt van persoonlijke aard is of dat je het draagt voor jouw familiesysteem.

Wezenlijk contact en de ziel uitnodigen het lichaam weer te bewonen

Wanneer er geen of moeilijk contact is met het lichaam of delen in het lichaam, bewonen we ons lijf niet helemaal. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je iets hebt meegemaakt wat je niet goed hebt kunnen verwerken waardoor de ziel zich teruggetrokken heeft uit het lichaam. Ook herinneringen vanuit de jeugd of vanuit het familiesysteem zijn opgeslagen in het lichaam en hebben invloed op hoe jij jouw lijf bewoont. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je trauma’s of klachten meedraagt van jouw (voor)ouders, of dat je nog beweegt op herinneringen uit de jeugd. Dit is van invloed op jouw fysiek, emotioneel functioneren en welbevinden.

Het roepen van de ziel en lichaamsgericht systemisch werken op de laag van de ziel helpt om weer thuis te komen en je lijf weer te bewonen. Liefdevol contact en aanraken biedt veiligheid om dat wat er is met compassie tegemoet te treden en te helen. Het nodigt je uit om vanuit het hier en nu blokkades te helen, energie weer te laten stromen en je eigen plek aan te nemen in jouw familiesysteem. 

Met rakende woorden en zachte luisterende uitnodigende handen
wordt de energie als vanzelf in beweging gebracht
en mag je weer thuiskomen bij jezelf

Craniosacraal therapie

Craniosacraal therapie helpt je om je lijf en jezelf te voelen en
in contact te komen met wie je in wezen bent.

Craniosacraal therapie (in het kort Cranio) is een holistische en zachte methode waarbij er gewerkt wordt met het aanraken van het lichaam met zachte subtiele manuele technieken. De aangrijpingspunten binnen Cranio zijn het craniosacraal systeem en het bindweefselsysteem.

Een uitgangspunt binnen craniosacraal therapie is dat het lichamelijk, emotioneel en mentaal welzijn met elkaar in verbinding staat (holistisch). Zo kun je bij Cranio terecht met zowel lichamelijke als ook met emotioneel en psychische hulpvragen. 

In de naam craniosacraal therapie zijn de delen ‘cranium’ (de schedel) en ‘sacrum’ (het heiligbeen) met elkaar verbonden. Hiermee wordt geduid naar het craniosacraal systeem waarmee binnen Cranio gewerkt wordt. Dit systeem omvat de hersenen, het ruggenmerg, de hersen- en ruggenmergvliezen (de dura), het centraal zenuwstelsel en de bottige structuren (van schedel t/m stuitje). Alles is met elkaar verbonden, zo heeft het craniosacraal systeem verbinding met alle andere systemen in het lijf en werkt Cranio ook op deze systemen. Ook werkt Cranio door op andere lagen zoals op de emotionele, psychische en energetische lagen.

Binnen Cranio wordt gewerkt met de fascie (het bindweefsel); een groot netwerk dat door ons hele lichaam gaat en alles met elkaar verbindt. Alle structuren in ons lichaam (organen, botten, spieren, zenuwen, bloedvaten) zijn omhuld door fascie. In de fascie kan spanning zitten wat vele oorzaken kan hebben en grote gevolgen, zowel fysiek, emotioneel als mentaal. 

Met zachte cranio technieken wordt ruimte gegeven aan de fascie om te bewegen en wordt het uitgenodigd te ontspannen, waarbij het zelfherstellend vermogen van het lichaam wordt aangesproken. Een ontspannen fascie geeft ruimte en vrijheid om te bewegen. Het helpt je om lekker in je lijf te zitten en gemakkelijker in de wereld om je heen te bewegen.

Naast spanning, draagt de fascie herinneringen en emoties in zich. Zo kom je ook in contact met de gevoelslaag. Oude pijnlijke onverwerkte herinneringen/ervaringen en emoties kunnen omhoog komen maar ook kunnen verlangens en behoeftes zich laten zien. Naast de noodzaak om dit te beschermen en vast te houden is er ook een wens tot loslaten. Binnen cranio word je ondersteunt om het verlangen van loslaten te volgen. Zo kunnen de onverwerkte herinneringen/ervaringen en emoties alsnog losgelaten en geheeld worden. 

Craniosacraal therapie is gebaseerd op een holistische visie. Beknopt betekent dit dat er geen symptomen of klachten worden behandelt maar de mens als geheel. Lichamelijke klachten hebben vaak een verbinding met het emotioneel en mentaal welzijn en andersom hebben emotionele en mentale klachten ook hun weerslag in het lichaam. Het zijn ‘verstoringen’ die het hele systeem uit evenwicht kunnen halen. Middels de zachte cranio technieken wordt de wijsheid van het lijf aangesproken en gevolgd, en word je uitgenodigd het evenwicht weer te herstellen. 

 

We gaan versmelten met de fascie en luisteren naar wat het ons te vertellen heeft. 

Voor meer informatie over craniosacraal therapie zie de volgende websites: 

*Ik ben in opleiding tot craniosacraal therapeut

Lichaamsgericht werken is ook geschikt voor kinderen.

Lichaamsgericht werken

Het lichaam als kompas en beweging als middel in de weg naar een gezonder evenwicht

Lichaamsgericht werken

Het uitgangspunt bij lichaamsgericht werk is het lichaam. Het lichaam bezit over een enorme wijsheid en weet wat goed voor jou is, wat jij nodig hebt om te helen en wat jij nodig hebt om in een gezonder evenwicht te komen. Het lichaam communiceert met ons middels allerlei (subtiele) signalen en vertelt ons hoe het gaat en hoe we iets ervaren; zij informeert ons over onszelf, onze binnenwereld en de wereld om ons heen.

Wanneer we in contact en verbinding zijn met het lichaam kunnen we de signalen en de wijsheid van het lichaam horen, begrijpen, herkennen en hiernaar handelen. Met als gevolg dat we bijvoorbeeld keuzes maken die bij ons passen. Ook helpt het ons om te kunnen gaan met alles om ons heen (veerkrachtig zijn) en dicht bij jezelf te blijven.

Veel mensen zijn het contact met het lichaam verloren en leven vanuit het hoofd. Samen gaan we de verbinding (weer) maken met het lijf om vervolgens de wijsheid van het lichaam te horen, antwoorden van binnenuit te kunnen ontvangen en te leven vanuit verbinding met je hart; je ware zelf.

We gaan opzoek naar wat jouw lijf jou verteld en je gaat (weer) leren luisteren naar de wijsheid van jouw lichaam

We gaan in de vertraging en aanwezig zijn bij dat wat er in jouw binnenwereld en je lijf gebeurt. Door de oprechte liefdevolle aandacht en aanraking komt er ruimte om weer te voelen, jezelf te ontdekken en in beweging te komen. Tranen mogen stromen, woede mag erkend en ontladen worden, gemis en pijn mogen gevoeld en geheeld worden, spanning mag oplossen, vreugde mag stralen. Je mag jezelf weer ontmoeten en oude overtuigingen loslaten. Je mag nieuwe ervaringen opdoen, belemmerende patronen mogen ontrafelt worden en nieuwe wegen ontdekt.

Met een luisterend oor naar binnen keren en je door je lichaam laten leiden 

We gaan contact en verbinding maken met het lichaam en gewaar worden wat er daar gebeurt. Met de aandacht bij het lichaam en vanuit dit contact en deze verbinding met het lijf richten we ons op jouw hulpvraag. Er worden verschillende werkvormen ingezet om op een ervaringsgericht wijze aan de slag te gaan met jouw hulpvraag. Zo wordt er bijvoorbeeld beweging ingezet, aanraking, visualisatie, dialoog, zachte craniosacraal technieken (lees verder), systemische interventies (lees verder) en dergelijke.

In de behandeling nodig ik je uit om te verstillen, te luisteren naar je lichaam, naar jouw binnenwereld en naar je innerlijke wijsheid. Ik nodig ik je uit om in beweging te komen, om weer in jouw lichaam aanwezig te zijn en jezelf te ontmoeten. Zo gaan we op reis en bewegen we naar heling en een gezonder nieuw evenwicht.

Ooit ontsprong ik uit de oorsprong.
Ooit ging ik op reis, om ver weg te gaan van wie ik was.
Maar ergens diep in mij ontstond de kiem van het verlangen,
omdat wat ik gereisd had terug te gaan, naar ooit waar ik ontsprong.
Naar het huis, het hart en uiteindelijk naar de trilling van de ziel.
Mijn ziel

– Inge Schultze –

Het Roepen van de Ziel

Systemisch werken via het Lichaam

Een verbijzondering van lichaamsgericht werken is het roepen van de ziel en systemisch werken via het lichaam.
Het lichaamsgericht systemisch werken helpt om vanuit een ander perspectief te kijken naar wat je tegenkomt in het leven. Of het nu gaat over fysieke klachten, gevoelens die zich aandienen of thema’s in je leven die telkens terugkeren: door de diepere betekenis ervan te kunnen ervaren, openen zich nieuwe mogelijkheden. Vanuit systemisch perspectief kun je hierbij ervaren of dat wat je bij je draagt van persoonlijke aard is of dat je het draagt voor jouw familiesysteem.

Wezenlijk contact en de ziel uitnodigen het lichaam weer te bewonen

Wanneer er geen of moeilijk contact is met het lichaam of delen in het lichaam, bewonen we ons lijf niet helemaal. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je iets hebt meegemaakt wat je niet goed hebt kunnen verwerken waardoor de ziel zich teruggetrokken heeft uit het lichaam. Ook herinneringen vanuit de jeugd of vanuit het familiesysteem zijn opgeslagen in het lichaam en hebben invloed op hoe jij jouw lijf bewoont. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je trauma’s of klachten meedraagt van jouw (voor)ouders, of dat je nog beweegt op herinneringen uit de jeugd. Dit is van invloed op jouw fysiek, emotioneel functioneren en welbevinden.

Het roepen van de ziel en lichaamsgericht systemisch werken op de laag van de ziel helpt om weer thuis te komen en je lijf weer te bewonen. Liefdevol contact en aanraken biedt veiligheid om dat wat er is met compassie tegemoet te treden en te helen. Het nodigt je uit om vanuit het hier en nu blokkades te helen, energie weer te laten stromen en je eigen plek aan te nemen in jouw familiesysteem. 

Met rakende woorden en zachte luisterende uitnodigende handen wordt de energie als vanzelf in beweging gebracht en mag je weer thuiskomen bij jezelf

Craniosacraal therapie

Craniosacraal therapie helpt je om je lijf en jezelf te voelen en in contact te komen met wie je in wezen bent.

Craniosacraal therapie (in het kort Cranio) is een holistische en zachte methode waarbij er gewerkt wordt met het aanraken van het lichaam met zachte subtiele manuele technieken. De aangrijpingspunten binnen Cranio zijn het craniosacraal systeem en het bindweefselsysteem.

Een uitgangspunt binnen craniosacraal therapie is dat het lichamelijk, emotioneel en mentaal welzijn met elkaar in verbinding staat (holistisch). Zo kun je bij Cranio terecht met zowel lichamelijke als ook met emotioneel en psychische hulpvragen. 

In de naam craniosacraal therapie zijn de delen ‘cranium’ (de schedel) en ‘sacrum’ (het heiligbeen) met elkaar verbonden. Hiermee wordt geduid naar het craniosacraal systeem waarmee binnen Cranio gewerkt wordt. Dit systeem omvat de hersenen, het ruggenmerg, de hersen- en ruggenmergvliezen (de dura), het centraal zenuwstelsel en de bottige structuren (van schedel t/m stuitje). Alles is met elkaar verbonden, zo heeft het craniosacraal systeem verbinding met alle andere systemen in het lijf en werkt Cranio ook op deze systemen. Ook werkt Cranio door op andere lagen zoals op de emotionele, psychische en energetische lagen.

Binnen Cranio wordt gewerkt met de fascie (het bindweefsel); een groot netwerk dat door ons hele lichaam gaat en alles met elkaar verbindt. Alle structuren in ons lichaam (organen, botten, spieren, zenuwen, bloedvaten) zijn omhuld door fascie. In de fascie kan spanning zitten wat vele oorzaken kan hebben en grote gevolgen, zowel fysiek, emotioneel als mentaal. 

Met zachte cranio technieken wordt ruimte gegeven aan de fascie om te bewegen en wordt het uitgenodigd te ontspannen, waarbij het zelfherstellend vermogen van het lichaam wordt aangesproken. Een ontspannen fascie geeft ruimte en vrijheid om te bewegen. Het helpt je om lekker in je lijf te zitten en gemakkelijker in de wereld om je heen te bewegen.

Naast spanning, draagt de fascie herinneringen en emoties in zich. Zo kom je ook in contact met de gevoelslaag. Oude pijnlijke onverwerkte herinneringen/ervaringen en emoties kunnen omhoog komen maar ook kunnen verlangens en behoeftes zich laten zien. Naast de noodzaak om dit te beschermen en vast te houden is er ook een wens tot loslaten. Binnen cranio word je ondersteunt om het verlangen van loslaten te volgen. Zo kunnen de onverwerkte herinneringen/ervaringen en emoties alsnog losgelaten en geheeld worden. 

We gaan versmelten met de fascie en luisteren naar wat het ons te vertellen heeft. 

Craniosacraal therapie is gebaseerd op een holistische visie. Beknopt betekent dit dat er geen symptomen of klachten worden behandelt maar de mens als geheel. Lichamelijke klachten hebben vaak een verbinding met het emotioneel en mentaal welzijn en andersom hebben emotionele en mentale klachten ook hun weerslag in het lichaam. Het zijn ‘verstoringen’ die het hele systeem uit evenwicht kunnen brengen. Middels de zachte cranio technieken wordt de wijsheid van het lijf aangesproken en gevolgd, en word je uitgenodigd het evenwicht weer te herstellen. 

Voor meer informatie over craniosacraal therapie zie de volgende websites: 

*Ik ben in opleiding tot craniosacraal therapeut

Het lichaamsgericht werken is ook geschikt voor kinderen.

Heeft u vragen, wilt u graag meer informatie of een afspraak maken? 

Heeft u vragen, wilt u graag meer informatie of een afspraak maken?

Heeft u vragen, wilt u graag meer informatie of een afspraak maken?