Kinderen

Iedere ouder wil graag dat het goed gaat met hun kind. Maar soms gaat het ook even iets minder en zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel. Er kunnen dingen zijn waardoor het even wat minder goed gaat maar waar jullie samen wel weer uitkomen. Maar soms lukt dat ook niet of wilt u graag wat ondersteuning hebben voor uw kind (en/of voor uzelf), dan is het fijn als er iemand met u meekijkt en is hulp van buitenaf waardevol. Praktijk Evoli kan u hierbij helpen. Met beeldende therapie en lichaamsgericht werk als basis gaan we samen op weg om uw kind (en/of uzelf) te helpen weer beter in zijn of haar vel te komen. 

Bij Praktijk Evoli kunnen u en uw kind terecht voor een grote verscheidenheid aan vraagstukken.

(Lichaamsgerichte) Beeldende therapie

Beeldende therapie is een laagdrempelige en leuke therapievorm die aansluit bij de belevingswereld van kinderen en de manier waarop kinderen leren en ontwikkelen. Beeldende therapie is het werken met beelden, verhalen, fantasie, vormen, kleuren, zintuigen en beweging. We gaan weinig praten en vooral lekker doen en ervaren!

Met behulp van beeldende materialen (zoals klei, krijt, natuurproducten, verf en dergelijke) en beweging kan het kind zijn of haar binnenwereld en ervaringen vormgeven en in beeld brengen. Het is meestal veel gemakkelijker voor kinderen om het gevoelde, ervaringen en emoties uit te drukken in bijvoorbeeld een tekening dan in woorden. Op een speelse, laagdrempelige wijze kan het kind ervaringen delen, emoties en gevoelens uiten en leren reguleren.

 

De verschillende beeldende materialen vragen ieder een andere aanpak en roepen andere gevoelens en ervaringen op. Kinderen kunnen hierdoor bijvoorbeeld oefenen en spelen met andere handelingen en gedrag. Een kind dat bijvoorbeeld erg verlegen is kan in de klei kracht gaan voelen en hiermee experimenteren. Of wanneer een kind de neiging heeft ‘uit te vloeien’ in de omgeving kan het middels sensorische materialen gewaar worden van de eigen lichamelijke grenzen. 

In het beeldend werk(en) en in het spel(en) kan ook duidelijk worden wat er aan de hand is, bijvoorbeeld waarom een kind onrustig of bang is of waarom een kind hoofdpijn heeft of wat het kind zou willen of nodig heeft. Samen gaan we opzoek naar oplossingen zodat het kind weer lekkerder in zijn of haar vel komt te zitten.

Zo zijn er in de (lichaamsgerichte) beeldende therapie tal van mogelijkheden die kinderen kunnen helpen bij hun hulpvraag op een aansluitende, leuke, veilige wijze.

Werkwijze

Kinderen doen niet voor niets wat ze doen. Via onder andere gedrag laat het kind vaak zien wat er aan de hand is. In de therapie is dan ook het uitgangspunt dat kinderen met een hulpvraag iets vertellen. In de therapie ga ik samen met het kind en zijn of haar ouders/verzorgers kijken wat er aan de hand is en wat er nodig is. De vraag waarom het kind doet wat hij of zij doet ligt daarom ook centraal. Op deze wijze wordt er gezocht naar de oorzaak van het probleem waardoor er vanuit de kern van het probleem het probleem verminderd of opgelost kan worden. Hierbij wordt het kind gestimuleerd en ondersteund om vanuit eigen gezonde krachten uit de klacht te bewegen.

Op een speelse wijze wordt er gewerkt aan de hulpvraag waarbij er wordt aangesloten bij het kind in het nu en waar het kind nu is (ontwikkelingsniveau, belevingswereld). Als het ware worden de juiste ‘voedingstoffen’ aangeboden zodat het kind zelf de stap kan zetten en kan groeien. Zo ligt de nadruk minder op het aanleren en meer op de ontwikkeling vanuit het kind zelf. Op deze wijze wordt de natuurlijke ontwikkeling van het kind gestimuleerd en kan het kind zelf stappen gaan zetten, waardoor er op een natuurlijke aansluitende wijze aan de hulpvraag gewerkt wordt. 

Hoe ziet de behandeling eruit?

De eerste aantal sessies staan in het teken van elkaar – en vooral ook het kind – leren kennen. Wie ben jij, wat heb jij te vertellen en wat laat jij zien in het beeldend werk(en)? Als ook een fijne prettige en veilige plek creëren waar het kind zich op zijn of haar gemak voelt om samen aan de slag te gaan. 

Vervolgens gaan we samen kijken hoe we verder gaan: dit is de hulpvraag, dit laat het kind zien en hier gaan we mee aan de slag. 

Na iedere vijf a zeven sessies kijken we waar we staan en of er verder behandelen nodig is. Tussentijds hebben we uiteraard contact en kunt u altijd vragen stellen of een gesprek aanvragen.
Wanneer er voldoende bereikt is of er een andere reden is om de behadeling af te sluiten / te stoppen dan wordt de behandeling gestopt of gepauzeerd.

Met welk hulpvragen kunt u bij Praktijk Evoli terecht?

Als ouder of verzorger merkt u dat uw kind niet lekker in zijn of haar vel zit. Uw kind gedraagt zich bijvoorbeeld anders, heeft pijntjes, is teruggetrokken of onrustig. U maakt zich zorgen en wilt uw kind graag helpen maar weet niet hoe. Het kan zijn dat uw kind moeite heeft op school of dat het in het gezin niet zo lekker gaat of dat dat uw kind iets heeft meegemaakt waarvoor u hulp zoekt.

De (beeldende) therapie is breed inzetbaar; voor allerlei hulpvragen kan een kind in (beeldende) therapie, zoals bij: 

 • Trauma
 • Stress en spanningsklachten
 • Hoogsensitiviteit
 • Verlegenheid / teruggetrokkenheid
 • Moeilijk (ongewenst) gedrag
 • Onzekerheid
 • Onrustig
 • Grenzen
 • Zelfbeeld
 • Kan niet goed meekomen in de klas / leerproblemen
 • Faalangst
 • Angst
 • Depressie of somberheid
 • Moeite met het uiten van-, omgaan met- en ervaren van emoties en gevoelens
 • Verstandelijke beperking
 • Interactie problemen (met ouders, leerkrachten, leeftijdsgenoten)
 • Scheiden
 • Pesten of gepest worden
 • Verlies of overlijden
 • Lastige thuissituatie
 • Geweld
 • Seksueel misbruik
 • Emotionele verwaarlozing
 • Auto ongeluk of een ander ongeval
 • Brand
 • Ziek zijn
 • Geen / moeilijke aansluiting met leeftijdsgenoten
 • Ondersteuning bij ouders, broertjes/zusjes of andere naasten met problemen. Zoals een zieke ouder of een broertje/zusje met een handicap.
 • Pijn
 • Buikpijn
 • Hoofdpijn
 • Hyperventilatie
 • Nachtmerries
 • Hoesten
 • Vermoeidheid
 • Slaapproblemen
 • Eetproblemen
  Waarbij geen medische oorzaak gevonden is

Er is iets aan de hand met uw kind, gevoelsmatig merkt u iets maar u kunt het niet goed omschrijven, het is niet duidelijk of u kunt uw vinger er niet opleggen.
Het kan ook zijn dat uw kind gedrag vertoont of klachten heeft waarvan niet duidelijk is waar het vandaan komt. Er is iets iets aan de hand maar er wordt geen oorzaak gevonden.

Ook voor u kan Praktijk Evoli hulp en ondersteuning bieden.
Het kan namelijk zijn dat u zelf met uw handen in het haar zit, niet weet wat u kunt doen in de situatie met uw kind(eren) en daar graag hulp en ondersteuning in wil. Praktijk Evoli kan u hierbij ondersteunen en kijkt met u mee en geeft de nodige handvatten. 
Het kan ook zijn dat u zelf niet lekker in uw vel zit en daar hulp voor zoekt. Kijk hiervoor verder op de website van Praktijk Evoli: Bij ‘Aanbod’ en ‘Behandeling’ vindt u hierover meer informatie. 

Wellicht heeft u een andere hulpvraag die hier niet tussen past of staat, neem ook dan gerust contact met mij op.

Praktische informatie

Tarieven

Een sessie duurt meestal één uur,
in overleg kan dit langer of korter zijn.

60 minuten   €80   
75 minuten   €95   
90 minuten   €110

Voor de eerste ontmoeting (intake met ouders(s)) plan ik 75 minuten, het tarief hiervoor is €75.

Wilt u eerst een kort (gratis) telefonisch
oriëntatie gesprek hebben, dat kan!
Neem gerust contact met mij op.

Vergoedingen

(Lichaamsgerichte) Beeldende therapie komt in aanmerking voor vergoeding. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden (klik voor meer informatie): 

Beeldende therapie, een vorm van vaktherapie valt onder de alternatieve / complementaire zorg en kan deels vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Of en hoeveel de beeldende therapie vergoed wordt hangt af van uw eigen zorgverzekering. Tussen de diverse zorgverzekeraars en polissen zitten namelijk grote verschillen. Raadpleeg van te voren uw eigen polis.

Wanneer uw kind in behandeling is bij een big-geregistreerd psychiater, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog of een verpleegkundig specialist GGZ, kan er een DBC geopend worden waarin een vaktherapeut aangewezen mag worden als medebehandelaar. Dit betekent dat vaktherapie (zoals beeldende therapie) vanuit de basisverzekering vergoed wordt.

Vergoeding voor vaktherapie via de gemeente kan via een PGB (PersoonsGebonden Budget). 

De gemeente geeft een beschikking ‘individuele voorziening’ (PGB) waarmee ouders zelf vaktherapie kunnen inkopen. Ouders kunnen aannemelijk maken dat andere Zorg in Natura niet passend is en vaktherapie noodzakelijk is. De vaktherapeut stelt met ouders een SVB-overeenkomst op, en stuurt ouders de factuur. Ouders sturen de factuur naar de SVB, die de vaktherapeut rechtstreeks uitbetaalt. 

Voor meer informatie zie: de rijksoverheid en de SVB

Scholen hebben in het kader van passend onderwijs budget om kinderen binnen de school zelf zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Een school kan ervoor kiezen budget in te zetten voor vaktherapie. Op basis van dit budget kan een vaktherapeut in dienst werken van de school of op ZZP/freelance- basis.
Informeer bij de school van uw kind naar de mogelijkheden.

Wanneer u de behandeling zelf betaalt kunt u de gemaakte zorgkosten aan het einde van het jaar op de belastingaangifte opvoeren onder de bijzondere ziektekosten. Hierdoor kunt u, mits de drempel gehaald, een deel van de gemaakte kosten via de belastingaangifte terug krijgen.
Voor meer informatie zie de Belastingdienst

Praktijk Evoli is aangesloten bij

RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

VBAG, Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze

FVB, Federatie Vaktherapeutische Beroepen

NVBT, Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie

Geregistreerd vaktherapeut, in het Register Vaktherapie

Annuleren of verzetten van een afspraak kan tot 24 uur voor de afspraak, binnen 24 uur voor de afspraak wordt de behandeling in rekening gebracht. Het niet nakomen van een afspraak wordt ook in rekening gebracht.

Energetisch lichaamswerk

Energetisch lichaamswerk is het werken met het lichaam en energie. Meer specifieke informatie over lichaamswerk en uitleg over energiewerk zie lichaamswerk en energiewerk.

Luisterende zacht werkende handen

Met mijn handen die luisterend aanwezig zijn, zacht werken en aanraken wordt de energie in beweging gebracht. Mijn handen volgen en met zachte liefdevolle aanrakingen nodig ik het kind uit om in de helende beweging te komen.

Werkwijze

Vanuit de afstemming maak ik contact met het kind op zielsniveau. Vanuit dit contact neem ik waar wat zich aandient en wat er nu nodig is, waarmee we vervolgens aan de slag gaan.

Er wordt waargenomen wat er in het lichaam en in de energie gebeurt en wat daarbij nu nodig is. Zo gaan we voelen waar de energie in het lichaam stroomt, waar het blokkeert en waar er weinig of geen contact en verbinding is. We gaan luisteren naar wat het lichaam verteld en samen gaan we opzoek naar wat de oorzaak achter de klacht of het probleem is. Dit gaan we in een helende beweging brengen waarbij lichaamsgerichte en energetische vormen worden ingezet.

En verder...

Met de vele gevoelige kinderen in deze tijd is er steeds meer belang bij en behoefte aan het energetisch werken.
Het energetisch werken en de invloed van energie op ons is nog vrij onbekend voor veel mensen. Het komt dan ook regelmatig voor dat de omgeving een kind hierin niet begrijpt en hem of haar hierin niet kan begeleiden. Door kinderen in contact te brengen met energiewerk kunnen zij het hen eigen maken en kunnen zij zich hierin ontwikkelen en handvatten krijgen, waardoor ze op jonge leeftijd hier al wegwijs in worden. Het kan daarom ook voor een kind juist fijn, behulpzaam en belangrijk zijn om met deze manier van werken in aanraking te komen.

Zeker ook voor hoogsensitieve kinderen (ook wel bekend als HSP) kan het energiewerk een effectieve en belangrijke ondersteuning bieden in het dagelijks welzijn. Handige tips en tricks op een leuke aansluitende wijze en vooral ervaringsgerichte wijze om het zo uiteindelijk in alle dag wat gemakkelijker te maken.

Vergoedingen energetisch lichaamswerk

Energetisch lichaamswerk kan geïntegreerd worden in de (lichaamsgerichte) beeldende therapie, de behandeling kan dan deels vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering, zie hiervoor tarieven en vergoedingen

Wilt u één of meerdere behandelingen energetisch lichaamswerk zonder (lichaamsgerichte) beeldende therapie, dat kan natuurlijk ook. Dit wordt helaas niet vergoed. Voor de tarieven hiervoor zie tarieven kinderen

Contact gegevens

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact met mij op. 

Let op uw spambox voor antwoord

Kinderen

Iedere ouder wil graag dat het goed gaat met hun kind. Maar soms gaat het ook even iets minder en zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel. Er kunnen dingen zijn waardoor het even wat minder goed gaat maar waar jullie samen wel weer uitkomen. Maar soms lukt dat ook niet of wilt u graag wat ondersteuning hebben voor uw kind (en/of voor uzelf), dan is het fijn als er iemand met u meekijkt en is hulp van buitenaf waardevol. Praktijk Evoli kan u hierbij helpen. Met beeldende therapie en lichaamsgericht werk als basis gaan we samen op weg om uw kind (en/of uzelf) te helpen weer beter in zijn of haar vel te komen. 

Bij Praktijk Evoli kunnen u en uw kind terecht voor een grote verscheidenheid aan vraagstukken.

(Lichaamsgerichte) Beeldende therapie

Beeldende therapie is een laagdrempelige en leuke therapievorm die aansluit bij de belevingswereld van kinderen en de manier waarop kinderen leren en ontwikkelen. Beeldende therapie is het werken met beelden, verhalen, fantasie, vormen, kleuren, zintuigen en beweging. We gaan weinig praten en vooral lekker doen en ervaren!

 

Met behulp van beeldende materialen (zoals klei, krijt, natuurproducten, verf en dergelijke) en beweging kan het kind zijn of haar binnenwereld en ervaringen vormgeven en in beeld brengen. Het is meestal veel gemakkelijker voor kinderen om het gevoelde, ervaringen en emoties uit te drukken in bijvoorbeeld een tekening dan in woorden. Op een speelse, laagdrempelige wijze kan het kind ervaringen delen, emoties en gevoelens uiten en leren reguleren.

 

De verschillende beeldende materialen vragen ieder een andere aanpak en roepen andere gevoelens en ervaringen op. Kinderen kunnen hierdoor bijvoorbeeld oefenen en spelen met andere handelingen en gedrag. Een kind dat bijvoorbeeld erg verlegen is kan in de klei kracht gaan voelen en hiermee experimenteren. Of wanneer een kind de neiging heeft ‘uit te vloeien’ in de omgeving kan het middels sensorische materialen gewaar worden van de eigen lichamelijke grenzen. 

 

In het beeldend werk(en) en in het spel(en) kan ook duidelijk worden wat er aan de hand is, bijvoorbeeld waarom een kind onrustig of bang is of waarom een kind hoofdpijn heeft of wat het kind zou willen of nodig heeft. Samen gaan we opzoek naar oplossingen zodat het kind weer lekkerder in zijn of haar vel komt te zitten.

 

Zo zijn er in de (lichaamsgerichte) beeldende therapie tal van mogelijkheden die kinderen kunnen helpen bij hun hulpvraag op een aansluitende, leuke, veilige wijze.

 

Werkwijze

Kinderen doen niet voor niets wat ze doen. Via onder andere gedrag laat het kind vaak zien wat er aan de hand is. In de therapie is dan ook het uitgangspunt dat kinderen met een hulpvraag iets vertellen. In de therapie ga ik samen met het kind en zijn of haar ouders/verzorgers kijken wat er aan de hand is en wat er nodig is. De vraag waarom het kind doet wat hij of zij doet ligt daarom ook centraal. Op deze wijze wordt er gezocht naar de oorzaak van het probleem waardoor er vanuit de kern van het probleem het probleem verminderd of opgelost kan worden. Hierbij wordt het kind gestimuleerd en ondersteund om vanuit eigen gezonde krachten uit de klacht te bewegen.

Op een speelse wijze wordt er gewerkt aan de hulpvraag waarbij er wordt aangesloten bij het kind in het nu en waar het kind nu is (ontwikkelingsniveau, belevingswereld). Als het ware worden de juiste ‘voedingstoffen’ aangeboden zodat het kind zelf de stap kan zetten en kan groeien. Zo ligt de nadruk minder op het aanleren en meer op de ontwikkeling vanuit het kind zelf. Op deze wijze wordt de natuurlijke ontwikkeling van het kind gestimuleerd en kan het kind zelf stappen gaan zetten, waardoor er op een natuurlijke aansluitende wijze aan de hulpvraag gewerkt wordt. 

Hoe ziet de behandeling eruit?

De eerste aantal sessies staan in het teken van elkaar – en vooral ook het kind – leren kennen. Wie ben jij, wat heb jij te vertellen en wat laat jij zien in het beeldend werk(en)? Als ook een fijne prettige en veilige plek creëren waar het kind zich op zijn of haar gemak voelt om samen aan de slag te gaan. 

Vervolgens gaan we samen kijken hoe we verder gaan: dit is de hulpvraag, dit laat het kind zien en hier gaan we mee aan de slag. 

Na iedere vijf a zeven sessies kijken we waar we staan en of er verder behandelen nodig is. Tussentijds hebben we uiteraard contact en kunt u altijd vragen stellen of een gesprek aanvragen.
Wanneer er voldoende bereikt is of er een andere reden is om de behadeling af te sluiten / te stoppen dan wordt de behandeling gestopt of gepauzeerd.

Met welk hulpvragen kunt u bij Praktijk Evoli terecht?

Als ouder of verzorger merkt u dat uw kind niet lekker in zijn of haar vel zit. Uw kind gedraagt zich bijvoorbeeld anders, heeft pijntjes, is teruggetrokken of onrustig. U maakt zich zorgen en wilt uw kind graag helpen maar weet niet hoe. Het kan zijn dat uw kind moeite heeft op school of dat het in het gezin niet zo lekker gaat of dat dat uw kind iets heeft meegemaakt waarvoor u hulp zoekt.

De (beeldende) therapie is breed inzetbaar; voor allerlei hulpvragen kan een kind in (beeldende) therapie, zoals bij: 

 • Trauma
 • Stress en spanningsklachten
 • Hoogsensitiviteit
 • Verlegenheid / teruggetrokkenheid
 • Moeilijk (ongewenst) gedrag
 • Onzekerheid
 • Onrustig
 • Grenzen
 • Zelfbeeld
 • Kan niet goed meekomen in de klas / leerproblemen
 • Faalangst
 • Angst
 • Depressie of somberheid
 • Moeite met het uiten van-, omgaan met- en ervaren van emoties en gevoelens
 • Verstandelijke beperking
 • Interactie problemen (met ouders, leerkrachten, leeftijdsgenoten)
 • Scheiden
 • Pesten of gepest worden
 • Verlies of overlijden
 • Lastige thuissituatie
 • Geweld
 • Seksueel misbruik
 • Emotionele verwaarlozing
 • Auto ongeluk of een ander ongeval
 • Brand
 • Ziek zijn
 • Geen / moeilijke aansluiting met leeftijdsgenoten
 • Ondersteuning bij ouders, broertjes/zusjes of andere naasten met problemen. Zoals een zieke ouder of een broertje/zusje met een handicap.
 • Pijn
 • Buikpijn
 • Hoofdpijn
 • Hyperventilatie
 • Nachtmerries
 • Hoesten
 • Vermoeidheid
 • Slaapproblemen
 • Eetproblemen
  Waarbij geen medische oorzaak gevonden is

Er is iets aan de hand met uw kind, gevoelsmatig merkt u iets maar u kunt het niet goed omschrijven, het is niet duidelijk of u kunt uw vinger er niet opleggen.
Het kan ook zijn dat uw kind gedrag vertoont of klachten heeft waarvan niet duidelijk is waar het vandaan komt. Er is iets iets aan de hand maar er wordt geen oorzaak gevonden.

Ook voor u kan Praktijk Evoli hulp en ondersteuning bieden.
Het kan namelijk zijn dat u zelf met uw handen in het haar zit, niet weet wat u kunt doen in de situatie met uw kind(eren) en daar graag hulp en ondersteuning in wil. Praktijk Evoli kan u hierbij ondersteunen en kijkt met u mee en geeft de nodige handvatten. 
Het kan ook zijn dat u zelf niet lekker in uw vel zit en daar hulp voor zoekt. Kijk hiervoor verder op de website van Praktijk Evoli: Bij ‘Aanbod’ en ‘Behandeling’ vindt u hierover meer informatie. 

Wellicht heeft u een andere hulpvraag die hier niet tussen past of staat, neem ook dan gerust contact met mij op.

Praktische informatie

Tarieven kinderen

Een sessie duurt meestal één uur,
in overleg kan dit langer of korter zijn.

  60 minuten     €80
75 minuten       €95
90 minuten       €110Voor de eerste ontmoeting (intake met ouder(s)) plan ik 75 minuten, het tarief hiervoor is €75.

Wilt u eerst een kort (gratis) telefonisch
oriëntatie gesprek hebben, dat kan!
Neem gerust contact met mij op.

Annuleren of verzetten van een afspraak kan tot 24 uur voor de afspraak, binnen 24 uur voor de afspraak wordt de behandeling in rekening gebracht. Het niet nakomen van een afspraak wordt ook in rekening gebracht.

Vergoedingen

(Lichaamsgerichte) Beeldende therapie komt in aanmerking voor vergoeding. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden (klik voor meer informatie): 

Beeldende therapie, een vorm van vaktherapie valt onder de alternatieve / complementaire zorg en kan deels vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Of en hoeveel de beeldende therapie vergoed wordt hangt af van uw eigen zorgverzekering. Tussen de diverse zorgverzekeraars en polissen zitten namelijk grote verschillen. Raadpleeg van te voren uw eigen polis.

Wanneer uw kind in behandeling is bij een big-geregistreerd psychiater, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog of een verpleegkundig specialist GGZ, kan er een DBC geopend worden waarin een vaktherapeut aangewezen mag worden als medebehandelaar. Dit betekent dat vaktherapie (zoals beeldende therapie) vanuit de basisverzekering vergoed wordt. 

Vergoeding voor vaktherapie via de gemeente kan via een PGB (PersoonsGebonden Budget). 

De gemeente geeft een beschikking ‘individuele voorziening’ (PGB) waarmee ouders zelf vaktherapie kunnen inkopen. Ouders kunnen aannemelijk maken dat andere Zorg in Natura niet passend is en vaktherapie noodzakelijk is. De vaktherapeut stelt met ouders een SVB-overeenkomst op, en stuurt ouders de factuur. Ouders sturen de factuur naar de SVB, die de vaktherapeut rechtstreeks uitbetaalt. 

Voor meer informatie zie: de rijksoverheid en de SVB

Scholen hebben in het kader van passend onderwijs budget om kinderen binnen de school zelf zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Een school kan ervoor kiezen budget in te zetten voor vaktherapie. Op basis van dit budget kan een vaktherapeut in dienst werken van de school of op ZZP/freelance- basis.
Informeer bij de school van uw kind naar de mogelijkheden.

Wanneer u de behandeling zelf betaalt kunt u de gemaakte zorgkosten aan het einde van het jaar op de belastingaangifte opvoeren onder de bijzondere ziektekosten. Hierdoor kunt u, mits de drempel gehaald, een deel van de gemaakte kosten via de belastingaangifte terug krijgen.
Voor meer informatie zie de Belastingdienst

Praktijk Evoli is aangesloten bij

RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

VBAG
, Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze

FVB, Federatie Vaktherapeutische Beroepen

NVBT, Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie

Geregistreerd vaktherapeut in het Register Vaktherapie

Energetisch lichaamswerk

Energetisch lichaamswerk is het werken met het lichaam en energie. Meer specifieke informatie over lichaamswerk en uitleg over energiewerk zie lichaamswerk en energiewerk.

Werkwijze energetisch lichaamswerk

Vanuit de afstemming maak ik contact met het kind op zielsniveau. Vanuit dit contact neem ik waar wat zich aandient en wat er nu nodig is, waarmee we vervolgens aan de slag gaan.

Er wordt waargenomen wat er in het lichaam en in de energie gebeurt en wat daarbij nu nodig is. Zo gaan we voelen waar de energie in het lichaam stroomt, waar het blokkeert en waar er weinig of geen contact en verbinding is. We gaan luisteren naar wat het lichaam verteld en samen gaan we opzoek naar wat de oorzaak achter de klacht of het probleem is. Dit gaan we in een helende beweging brengen waarbij lichaamsgerichte en energetische vormen worden ingezet.

Luisterende zacht werkende handen

Met mijn handen die luisterend aanwezig zijn, zacht werken en aanraken wordt de energie in beweging gebracht. Mijn handen volgen en met zachte liefdevolle aanrakingen nodig ik het kind uit om in de helende beweging te komen.

En verder...

Met de vele gevoelige kinderen in deze tijd is er steeds meer belang bij en behoefte aan het energetisch werken.
Het energetisch werken en de invloed van energie op ons is nog vrij onbekend voor veel mensen. Het komt dan ook regelmatig voor dat de omgeving een kind hierin niet begrijpt en hem of haar hierin niet kan begeleiden. Door kinderen in contact te brengen met energiewerk kunnen zij het hen eigen maken en kunnen zij zich hierin ontwikkelen en handvatten krijgen, waardoor ze op jonge leeftijd hier al wegwijs in worden. Het kan daarom ook voor een kind juist fijn, behulpzaam en belangrijk zijn om met deze manier van werken in aanraking te komen.

Zeker ook voor hoogsensitieve kinderen (ook wel bekend als HSP) kan het energiewerk een effectieve en belangrijke ondersteuning bieden in het dagelijks welzijn. Handige tips en tricks op een leuke aansluitende wijze en vooral ervaringsgerichte wijze om het zo uiteindelijk in alle dag wat gemakkelijker te maken.

Vergoedingen energetisch lichaamswerk

Energetisch lichaamswerk kan geïntegreerd worden in de (lichaamsgerichte) beeldende therapie, de behandeling kan dan deels vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering, zie hiervoor tarieven en vergoedingen

Wilt u één of meerdere behandelingen energetisch lichaamswerk zonder (lichaamsgerichte) beeldende therapie, dat kan natuurlijk ook. Dit wordt helaas niet vergoed. Voor de tarieven hiervoor zie tarieven kinderen

Contact gegevens

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact met mij op. 

Let op uw spambox voor antwoord