Beeldende therapie

Een beeld zegt meer dan duizend woorden

Beeldende therapie

Leren vanuit ondervinden, beleven en ervaren met je lichaam en al je zintuigen

Wanneer we uit evenwicht zijn geraakt doordat we bijvoorbeeld iets hebben meegemaakt en niet goed hebben kunnen verwerken, ontstaat er een blokkade wat zich, op den duur, kan gaan uiten in klachten. Op een ervaringsgerichte wijze is de beeldende therapie gericht op het herstellen van het eigen evenwicht en het helen van blokkades. 
Middels verschillende materialen (zoals klei, verf, potloden, krijt, natuurproducten en dergelijke) wordt er gewerkt aan jouw hulpvraag. Hierbij gaat het niet over het maken van een mooi beeldend werk maar over de ervaring en de inzichten die het proces en het beeldend werk met zich meebrengen.

Met behulp van het beeldend materiaal kan de (onbewuste) binnenwereld (gevoelens, emoties, gedachten, herinneringen, overtuigingen, ervaringen, bewegingen en sensaties) en dat wat jou bezig houdt geuit en vormgegeven worden. Het beeldend werk(en) en jouw ervaring hierbij geeft inzicht, schept bewustwording en brengt nieuwe ervaringen met zich mee. Er ontstaat  ruimte voor verandering, er kan gespeeld worden met ander en nieuw gedrag en er kan opzoek gegaan worden naar gedrag dat beter bij jou past. We gaan andere mogelijkheden en nieuwe wegen ontdekken, loskomen van disfunctionele patronen en blokkades helen, wat uiteindelijk voor een nieuw evenwicht zorgt.

Meer algemene informatie over beeldende therapie vind u hier en hier

Lichaamsgerichte beeldende therapie

In de beeldende therapie wordt er ook gewerkt met het lichaam. Het beeldend werken biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om dat wat jij in jouw lichaam ervaart te vormen en te uiten in beeld. Ook biedt het beeldend werken en de beeldende materialen een creatieve ingang om gewaar te worden van het lichaam, de lichaamssensaties en lichaamssignalen en helpen zij je (weer) te verbinden met jouw lichaam en jouw binnenwereld, waardoor je weer dichter bij jezelf komt, het voelen van binnenuit ontwikkeld kan worden en de eigenwijsheid aangesproken wordt.

Daarbij wordt beweging ingezet in de beeldende therapie. De gevormde beelden kun je bijvoorbeeld gaan ervaren in je lichaam en deze in beweging brengen. Hoe voelt dit? Wat ervaar je? Welke beweging is er? Wat zou je willen doen? Je mag dit ook gaan doen in beweging, ervaren hoe dat is, wat er gebeurt en vervolgens ook weer terug brengen naar een beeld. Als het ware wordt de beweging gevolgd en kan deze afgemaakt worden. Op deze wijze komt de klacht in beweging en kan er uit de klacht bewogen worden.

Je maakt het zichtbaar en voelbaar wat er in jouw lichaam gebeurt 

Beweging kan ook worden ingezet om bijvoorbeeld de ritmes en bewegingen van dat wat er in jou lijf gebeurt sensomotorisch (via bewegend tekenen) te uiten. We gaan met een luisterend oor naar binnen keren, gewaar worden van deze innerlijke ritmes en beweging en deze naar buiten brengen in het beeldend werk: je kan de spanning tekenen zoals jij het ervaart in jouw lichaam, in de vorm van een beweging, ritme, beeld, vorm en kleur.

“You can flutter with the crayons just as “it” flutters in your stomach”

Cornelia Elbrecht

Door dit te uiten en het ritme en de beweging te volgen kan er ontlading plaatsvinden wat ruimte geeft voor verandering en helpt verder te bewegen naar heling en evenwicht. Op deze wijze wordt ook het zelfgenezend vermogen aangesproken, gestimuleerd en ontwikkeld en kom je weer in contact en verbinding met jezelf. 

In contact met jouw lichaam kan je gaan luisteren naar dat wat jouw lijf jou vertelt.

Het lichaam bezit over een enorme wijsheid en weet wat goed is voor jou, wat jij nodig hebt om te helen en wat jij nodig hebt om
in een gezonder evenwicht te komen.

Beeldende therapie voor (jonge) kinderen

Voor kinderen is beeldende therapie een mooie, veelzijdige en passende vorm van therapie. Het sluit aan bij de belevingswereld van het kind, waardoor het een leuke, laagdrempelige en veilige therapievorm is om aan de hulpvraag te werken. In de beeldende therapie wordt er non-verbaal gewerkt wat betekent dat het geen praattherapie is. We gaan doen, ervaren en beleven, en op deze wijze speels en creatief leren en ontwikkelen.

Ook in het werken met kinderen wordt er aangesloten bij wat er nu is en waar het kind nu is (ontwikkeling, belevingswereld). De nadruk in de beeldende therapie ligt op de ontwikkeling vanuit het kind zelf (ontwikkeling stimuleren) en minder op het aanleren van. Als het ware worden er de juiste ‘voedingstoffen’ aangeboden zodat het kind zelf de stap kan zetten en kan groeien. Er wordt naar de diepere laag gekeken om er zo voor te zorgen dat de natuurlijke ontwikkeling gestimuleerd wordt.

Beeldende therapie is geschikt voor alle leeftijden.
U hoeft niet te kunnen tekenen, te kunnen schilderen en ook niet creatief te zijn voor beeldende therapie. 
U heeft ook geen verwijzing van een arts nodig. 

Heeft u vragen, wilt u graag meer informatie of een afspraak maken?

Energetisch werken

Luisterende zacht werkende handen

Energetische werken

Bij het energetisch werken wordt er gewerkt met subtiele energie. Energie is een ruim begrip, want alles bestaat uit (zichtbare en ‘onzichtbare’) energie. Bij energetisch werk wordt er vanuit gegaan dat mensen een energieveld hebben (ook wel bekend als aura), energiecentra en energiebanen (zoals de chakra’s en meridianen) waar energie doorheen stroomt. Dit energetisch systeem staat in verbinding met het hele menszijn; fysieke lichaam, de emoties, gevoelens en dergelijke.

Wanneer de energie vrij kan stromen, voel je je meestal goed, gezond, in evenwicht; je zit lekker in je vel. Wanneer er iets gebeurt waardoor je uit evenwicht raakt en/of wanneer je stress, spanning, trauma’s, emoties e.d. niet goed kunt verwerken kan dit vastgezet worden in het lichaam en het gehele energiesysteem. Er ontstaat een blokkade. Wanneer er een blokkade is, kan de energie niet meer (goed) doorstromen; de energiestroom wordt belemmerd waardoor er op den duur klachten kunnen ontstaan.

Bij het energetisch werk wordt er met behulp van helder waarnemen gekeken en gezocht naar de oorsprong van de blokkade en klacht en wat het jou wil vertellen, zodat er op een diepgaand niveau heling plaats kan vinden. 

Jouw innerlijke licht weer laten stralen

Afstemming op de laag van de ziel

Met mijn sensitiviteit en invoelend vermogen, en vanuit de verbinding met mijzelf en mijn intuïtie, ondersteun en begeleid ik jou vanuit mijn hart en ziel in jouw proces. Vanuit afstemming, het intunen op jou, maak ik contact met jou op zielsniveau en neem ik waar wat jij mij laat zien en wat zich aandient, waarmee ik jou begeleid. Op deze wijze kijken we naar hulpvragen, thema’s en klachten en gaan we hiermee aan de slag.

Luisterende zacht werkende handen

Met mijn handen die luisterend aanwezig zijn, zacht werken en aanraken wordt de energie in beweging gebracht. Er wordt waargenomen wat er in het lichaam en in de energie gebeurt en wat er nu nodig is. Samen gaan we voelen waar de energie in het lichaam stroomt, waar het blokkeert en waar er weinig of geen contact en verbinding is.

Mijn handen volgen en met zachte liefdevolle aanrakingen nodig ik jou uit om weer aanwezig te zijn, om weer verbinding en contact te maken en nodig ik jou uit ruimte te geven om los te kunnen laten en (helende) energie te laten stromen. 

Liefdevolle echte aandacht en aanraking

Met liefdevolle echte aandacht kijken en voelen we wat er speelt, wat gezien wil worden, wat aandacht vraagt, wat losgelaten wil en mag worden, wat heling vraagt en wat er nu nodig is.

Echte aandacht en liefdevol contact en aanraken opent, is uitnodigend en helend. Het brengt de energie in beweging en geeft ruimte om dat wat er is en zich aandient liefdevol en met een vriendelijke zacht blik tegemoet te treden. Hierdoor kan zichtbaar worden wat er nu speelt, hoe het nu met jou gaat en wat er nu nodig is. Vanuit een diepere laag opent zich een nieuw perspectief waardoor zichtbaar en voelbaar kan worden wat gezien, gehoord, erkent, losgelaten en geheeld mag worden.

Healing

Healing ondersteund het proces van heling, het opnieuw vinden van evenwicht en het weer in contact en verbinding komen met wie je werkelijk bent. 

Een healing is het werken met energie waarbij het grofweg gaat over het in evenwicht brengen van jouw energie en deze weer en meer in overeenstemming brengen met jezelf. Een healing ondersteund de doorstroming van energie (het vrij te kunnen stromen van de energie), bied ruimte aan de eigen (helende) energiestroom en stimuleert het zelfhelend vermogen. 

Bij een healing kun je bijvoorbeeld denken aan het ondersteunen en stimuleren van het helen van blokkades, het schoonmaken, verhelderen en in balans brengen van het energiesysteem en het loslaten van oude energie, spanning, belemmerende energie en het loslaten van energie van anderen. Ook kan er energie worden toegevoegd en kan er helende energie worden gestuurd.

Bij een healing wordt energie doorgegeven en begeleid met de handen, dit kan met aanraking zijn maar ook op afstand van lichaam (in het energieveld) plaatsvinden. Bij een healing lig je op de behandeltafel (gekleed) of zit je op een stoel.

Een healing is een zachte subtiele liefdevolle en krachtige wijze. Het voelt heel zacht aan, maar het kan ook als heel intens ervaren worden. Een healing geeft vaak een gevoel van thuiskomen en kan veel rust en ontspanning geven. 

Het is raadzaam om genoeg water te drinken rondom de behandeling.

Energiewerk is ook zeer geschikt voor kinderen

Ook voor kinderen is een energetische behandeling zeer geschikt. Over het algemeen staan kinderen vanuit nature meestal nog in verbinding met de ‘energetische wereld’ en staan dan ook nog erg open voor deze subtiele energie. Hierdoor sluit het energiewerk goed aan en pakken kinderen een energetische behandeling vaak gemakkelijk op.

Jong geleerd is oud gedaan

En verder...

Daarnaast kan het voor een kind (maar ook voor andere leeftijden) juist ook fijn zijn om met deze manier van werken in aanraking te komen. Het energiesysteem en de invloed van energie op ons is nog vrij onbekend voor vele mensen. Het komt dan ook nogal eens voor dat de omgeving een kind hierin niet begrijpt en/of hierin niet kan helpen/ondersteunen. Door kinderen in contact te brengen met energiewerk kunnen zij het hen eigen maken en kunnen zij zich hierin ontwikkelen en handvatten krijgen, waardoor ze op jonge leeftijd hier al wegwijs in worden. 

Zeker ook voor (hoog)sensitieve kinderen kan het energiewerk een effectieve en belangrijke ondersteuning bieden in het dagelijks welzijn. Handige tips en tricks op een leuke aansluitende wijze en vooral ervaringsgerichte wijze om het zo uiteindelijk in alle dag wat gemakkelijker te maken.

Heeft u vragen, wilt u graag meer informatie of een afspraak maken?